Månedlige arkiver: august 2015

Location Recording

I oppgave 3 & 4 skal du på selvstendig grunnlag planlegge og gjennomføre en komplett musikkproduksjon. I denne sammenhengen er du først og fremst musikkprodusent, ikke musiker. Du har ansvaret for planleggingen, gjennomføringen og det ferdige produktet. Du bestemmer hvordan produktet skal klinge.

Les videre

Oppgave: Nettressurser om Live Electronic Music

Studer følgende artikkel: Wikipedia: Live Electronic Music  

Finn en relevant nettressurs (video, tekst eller annet) om personer, begreper eller fenomener som omtales i teksten om Live Electronic Music.

Skriv en kort begrunnelse (på ca. 400 tegn) for hvorfor denne lenken er relevant.

Lag en ny kommentar nedenfor og legg inn din lenke og besvarelse. Legg gjerne til lenker og ressurser fra nettet.

Leveringsfrist: Se undervisningsplanen