Månedlige arkiver: august 2016

Samarbeidslæring og digitale arbeidsformer i kammermusikkfaget

Foto: Norges musikkhøgskole

Foto: Norges musikkhøgskole

Målet med prosjektet er å prøve ut nye pedagogiske og digitale verktøy i kammermusikkfaget ved Norges musikkhøgskole (NMH).  I dette obligatoriske, utøvende emnet er studentene selv ansvarlige for å planlegge og gjennomføre øvelser frem mot konsert, noe som krever at de er sine egne lærere. Hvordan kan NMH tilrettelegge enda bedre for denne egenøvingen?

Les mer