Forfatterarkiv: hakon

Kompresjon

Du kan like det eller ikke, men faktum er at dynamikken i innspilt eller medieformidlet musikk vanligvis er svært kontrollert. Med dynamikk mener vi her forskjellen mellom det sterkeste og svakeste lydnivået i musikken. Når et lydsignal er dynamisk er det variasjon i lydnivå. For å kontrollere eller endre dynamikken bruker vi en kompressor. Kompressoren er en slags automatisk volumkontroll som jevner ut dynamikken. Kanskje er ikke kompressoren like hørbar som andre effekter, men innen moderne musikkproduksjon er den utvilsomt svært viktig og er muligens den effekten som hyppigst brukes og som i størst grad preger et moderne lydbilde.

Les videre

Hvordan låter egentlig et skiløp?

Har du sett skiVM på TV? Har du lagt merke til at det høres ut som om det er hundretusener av tilskuere, også når skiløperen er lengst ute i skogen og det er noen få publikummere i bakgrunnen? Noe av lyden du hører er lagt til. Det du hører er ikke det som faktisk skjer. Det kalles «sweetening» og handler om å formidle, og å legge til rette for opplevelse. Her er en video om «sweetning».

Vil du vite mer? Sjekk ut NRKbetas artikkel Lyden av en mann som flyr forbi.

Gruppeoppgave: 5 kriterier for å vurdere undervisningsvideo

Undervisningsvideoer er informasjonsformidling. Bruk av video i undervisningen kan frigjøre verdifull tid, slik at den tiden du (læreren) tilbringer sammen med eleven kan brukes til viktigere ting enn informasjonsformidling. For eksempel å musisere sammen, la eleven møte musikken, inspirere, oppmuntre, anerkjenne, se eleven, møte eleven og bli kjent med eleven.

Les videre