Balanse

Å mikse musikk og å skape et lydbilde handler blant annet om å skape balanse innenfor følgende tre områder:

  • stereobilde (panorering)
  • frekvensområde
  • lydnivå

Balanse i stereobildet handler om å plassere sporene eller lydkildene på den horisontale aksen i lydbildet, slik at lydbildet får en bredde og en balanse. For mye informasjon på en av sidene lydbildet skaper overvekt og ubalanse. Hvis du f.eks. legger sangsolist helt til venstre kan stereobildet bli skjevt og ubalansert.

Balanse i frekvensområdet handler om at lydbildet skal ha lydinformasjon i hele frekvensområdet. Det er selvfølgelig ikke slik at lydbildet skal være fullt fra dypeste til høyeste frekvens hele tida. Det må være variasjon. I deler av miksen kan man utelate deler av frekvensområdet, f.eks. ved å filtrere vekk bassfrekvensene i i et break. Men, generelt sett bør hele frekvensområdet være representert i løpet av miksen. Hvis f.eks. lydbildet mangler informasjon i i det øvre mellomtoneområdet kan miksen låte uklar og fjern, som om man står på lang avstand fra lydkilden.

Balanse i lydnivå handler om at de elementene eller sporene som skal være i fokus har et lydnivå som gjør at de kommer i forgrunnen, mens de elementene som skal utgjøre bakgrunnen i lydbildet, eller akkompagnementet har et lydnivå som gjør at de fungerer nettopp som en bakgrunn. Her må man prioritere. Det som skal være i fokus må være såpass høyt at lytterens oppmerksomhet styres mot dette elementet. I en miks kan det varierer hvilke elementer som er i fokus. Denne variasjonen skaper man ved å varierer lydnivåene underveis i miksen, f.eks. ved hjelp av automasjon (som vi kommer tilbake til litt senere i denne leksjonen).

Det er imidlertid viktig å påpeke at man til tider kan velge bort balanse til fordel for kreative og utradisjonelle løsninger som skaper et interessant lydbilde. I følgende lytteeksempel er vokalen og trommene panorert helt ut til hver sin side i stereobildet. Dette er reaktivt utradisjonelt og gjør at vi får et ubalansert lydbilde men, Dave Friedman som har mikset musikken har tydeligvis ment at det var verdt å ofre balansen fordi denne ideen tilførte noe som gjorde lydbildet interessant.


Når du lager en miks starter du med å balansere lydnivåene på de ulike sporene i prosjektet. Bruk gjerne programmets mikservindu (om programmet har et) slik at du ser volumkontrollen for alle sporene. La effekter og prosessorer vente. Fokuser på helheten og unngå distraherende detaljer. Bestem deg for hva som skal være forgrunn og hva som skal være bakgrunn i lydbildet. De sporene som skal være i forgrunn, og som lytterens fokus skal rettes mot må høres best. Med en god balanse skal sporene låte godt slik de er og enda bedre sammen med de andre sporene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *