Kategoriarkiv: Ukategorisert

Balanse

Å mikse musikk og å skape et lydbilde handler blant annet om å skape balanse innenfor følgende tre områder:

  • stereobilde (panorering)
  • frekvensområde
  • lydnivå

Balanse i stereobildet handler om å plassere sporene eller lydkildene på den horisontale aksen i lydbildet, slik at lydbildet får en bredde og en balanse. For mye informasjon på en av sidene lydbildet skaper overvekt og ubalanse. Hvis du f.eks. legger sangsolist helt til venstre kan stereobildet bli skjevt og ubalansert.

Les videre

Visualisering

En tilnærmingsmåte til designe et lydbildet er å se for seg miksen som et tredimensjonalt lydlandskap:

  • Panorering (venstre – høyre) bestemmer plassering på den horisontale aksen
  • Volum og klang for nær eller fjern plassering (avstand)
  • Plassering på den vertikale aksen bestemmes av det enkelte instruments frekvens innhold. Lave frekvenser tenkes plassert nederst og høye frekvenser øverst i lydbildet.

Bildet ovenfor er hentet fra boka The Art Of Mixing – A Visual Guide to Recording, Engeneering and Production av David Gibson. En av mange interessant bøker om miksing.

Kompresjon

Du kan like det eller ikke, men faktum er at dynamikken i innspilt eller medieformidlet musikk vanligvis er svært kontrollert. Når et lydsignal er dynamisk er det variasjon i lydnivå. For å kontrollere eller endre dynamikken bruker vi en kompressor. Kompressoren er en slags automatisk volumkontroll som jevner ut dynamikken. Kanskje er ikke kompressoren like hørbar som andre effekter, men innen moderne musikkproduksjon er den utvilsomt svært viktig og er muligens den effekten som hyppigst brukes og som i størst grad preger et moderne lydbilde.

Les videre

Hvordan låter egentlig et skiløp?

Har du sett skiVM på TV? Har du lagt merke til at det høres ut som om det er hundretusener av tilskuere, også når skiløperen er lengst ute i skogen og det er noen få publikummere i bakgrunnen? Noe av lyden du hører er lagt til. Det du hører er ikke det som faktisk skjer. Det kalles «sweetening» og handler om å formidle, og å legge til rette for opplevelse. Her er en video om «sweetning».

Vil du vite mer? Sjekk ut NRKbetas artikkel Lyden av en mann som flyr forbi.