Digital kompetanse for musikkpedagoger (MpDig20) 2016-17

Lærer: Håkon Kvidal hakon.kvidal@nmh.no messenger/facebook, tlf 920 54 443

Emnebeskrivelse

Arbeidsmengde: 5 studiepoeng som tilsvarer ca 140 timers arbeid. Emnet undervises 40 undervisningstimer (30 klokketimer). Forventet egenarbeid blir dermed 100 timer.

Arbeidskrav ifølge emnebeskrivelsen: Studenten skal gjennomføre og få godkjent minst 80 % av de arbeidsoppgavene som blir gitt. Besvarelsene må leveres innen leveringsfristen for å bli godkjent. Det vil bli gitt 10 arbeidsoppgaver.

Beskjeder, info, spørsmål og svar m.m. i Facebookgruppa https://www.facebook.com/groups/mpdig20nmh/

 

Undervisningsplan

Prosjektuke i desember.
Uke 50 12.-16. Desember kl 10-15.

 

15. september

Nettbrett i musikkundervisningen

Samspill med nettbrett: Johnny B Goode

Komposisjon til bilde

Oppgave 1: Apps for musikkundervisning
Leveringsfrist: Onsdag 21. september

Før neste time:

 1. Oppgave 1: Apps for musikkundervisning
 2. Meld deg inn i FB-gruppa https://www.facebook.com/groups/mpdig20nmh/

22. september

Minner om at besvarelsene må leveres innen leveringsfristen for å bli godkjent.
Leveringsfristen er vanligvis dagen før neste time.

Hva skulle dere gjøre for denne timen? Hint: Se undervisningsplanen.

 

Nettbrett i musikkundervisningen

Oppgave 2: Deling av videoopptak
Gjør videoopptak med din telefon, datamaskin eller ditt nettbrett. Del opptaket med læreren ved å laste opp til Dropbox eller annen skylagring. Lim inn kobling/lenke til i opptaket i besvarelsen din på Oppgave 2 på Its learning.

Leveringsfrist: 28. september

 

Før neste time

 1. Oppgave 2
 2. Ta med smarttelefon, nettbrett eller datamaskin med mulighet for videoopptak (lyd og bilde).
 3. Forsikre deg om at din «dings» er tilkoblet det trådløse nettverket «eduroam», slik som forklart her http://nmh.no/studenter/praktisk/it/tradlosnett
 4. Meld deg inn i FB-gruppa https://www.facebook.com/groups/mpdig20nmh/

29. september

This Will Revolutionize Education https://www.youtube.com/watch?v=GEmuEWjHr5c

Gruppeoppgave: 5 kriterier for å vurdere undervisningsvideo

 

 

Oppgave 3: Lag en undervisningsvideo
Leveringsfrist Onsdag 12. oktober

 

13. oktober

Vi oppsummerer erfaringer med å lage undervisningsvideo.

Instrumental og vokal undervisning via Internet.

 

Neste uke skal vi jobbe med smarttelefon- /nettbrettorkester. Ta med din dings og sørg for at du har nettilgang (eduroam) slik at du kan leste ned app`s.

Oppgave 4: Onlineundervisning
Leveringsfrist: Før 20. oktober.

 

20. oktober

Erfaringer med online/nettundervisning

Laptop/smarttelefonorkester

Oppgave 5: Komposisjon for telefon/nettbrett/laptoporkester. 

Vi deler i grupper. Fire personer i hver gruppe. Lag og/eller øv inn et musikkstykke hvor dere spiller på telefon.  Durata: 1-2 minutter. Framføres på neste time.

 • Etterlikne lyden av tradisjonelle/kjente instrumenter eller lydforming?
 • Komposisjon som ramme for utfoldelse eller definert arrangement?

 

17.november

Framføring av oppgave 5

Plan for musikkproduksjon

 • Timeplan
 • Selvstendig arbeid i grupper og veiledning
 • Utstyr i studio (hvem kan hva?)
 • Hva skal man spille inn?
 • Hvordan spill inn (prod.metode)?
 • Gruppeinndeling

 

Teknologi i musikkundervisning
Noen tanker omkring bruk av teknologi i musikkundervisningen.

Oppgave 6: Teknologi i undervisningen i lys av SAMR-modellen
Leveringsfrist: Før 24. november (dvs. før 24. nov kl 00.00)

Litteratur/kilder
SAMR-modellen
Kvidal (2014) Digitale verktøy i estetiske fag
Klassekampen: Digital kompetanse (Sjøberg) (22.09.2015) Side 1og Side 2

 

24. november

En grunnleggende innføring i konsertlyd

 

1. desember

Mer om konsertlyd

Vi jobber i Auditoriet. Om Digitale miksere, multimikrofonoppsett, monitoring m.m.

 

Musikkproduksjon

Uke 50. 12., 13., 14., 15. og 16. desember kl 10-15.

Gruppe A: Margitte, Robert, Asle, Kristine og Thomas
Gruppe B: Kenneth, Håvard, Victor, David og August
Gruppe C: Åshild, Marit, Gina, Claudia, Elvin og Henrik

Ableton Live, ProTools og Logic?

Musikkproduksjon – Checklist

Oppgave 7, 8 og 9: Musikkproduksjon

Leveres på Its learning. Leveringsfrist: fredagen i prosjektuka.

 

12. januar

Vi lytter til de ferdige produksjonene


 

 

Om undervisning i musikkproduksjon

 

Oppgave 10: Undervisning i musikkproduksjon
Lag en kortfattet undervisningsplan for undervisning i musikkproduksjon.

Vær deg bevisst balansen mellom verktøyskunnskap (teknologi) og kunst/musikk.

Planen skal være en stikkordmessig beskrivelse av innhold og mål.
Kurset/emnet/faget skal undervises 16 undervisningstimer. Du velger selv organisering (en time pr. uke, to timer i uka, prosjekt eller annet)
Du velger selv kursets faglig innretting eller fordypning. Definer selv målgruppen og de didaktiske kategoriene.
Teksten skal være minimum 400 ord og leveres her på Its learning, fag: MpDig20, oppgave 10.
Leveringsfrist: Innen fredag 20. januar

 

For deg som  vil vite mer: Kvidal (2008) Undervisning i musikkteknologi

 

Evaluering av undervisningen i emnet.
Se spørreundersøkelse på Its learning, i faget MpDig20, nederst til venstre.