Latency og Ableton Live

En vanlig utfordring når man behandler lyd med datamaskin er at lyden blir forsinket. Denne forsinkelsen kalles latency. Alle systemer har en viss forsinkelse, men hvis forsinkelsen blir liten nok legger vi ikke merke til den og kan leve med den. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan Ableton og lydkortet kommuniserer og hvordan du best mulig kan sette opp dette i forhold til dine behov.

Lydkort

Alle moderne datamaskiner kan spille av og ta opp lyd. Lyden går via det vi kaller datamaskinens lydkort. Lydkortets oppgave er å transportere lyd inn og ut av datamaskinen. Lydkortet er en komponent som sitter inni datamaskinen og kalles derfor et internt lydkort. Kontakt til det interne lydkortet kan f.eks. se slik ut:

Lyd, inn- og utgang.

Via kontakten på bildet ovenfor kan du sende lyd inn og ut av datamaskinen.

Lydkortet kan også være en boks som er tilkoblet datamaskinen. Dette kalles da et eksternt lydkort. Et eksternt lydkort kan f.eks. se slik ut:

ekstern-lydkort.gif
REM Fireface 400

Kommunikasjonen mellom lydkortet og programvaren i datamaskina tar tid. Selv på den raskeste datamaskin vil det ta noen få millisekunder å flytte informasjonen mellom lydkortet og datamaskinen. I tillegg må vi legge til tiden som datamaskinen og programvaren bruker på å behandle informasjonen. Denne forsinkelsen kalles latency (norsk: gangtid) og kan gjøre seg gjeldende ved at det tar noe tid fra du trykker ned tangenten på midikeyboardet til du hører lyden i høyttalerne, eller at lyden fra mikrofonen er forsinket i hodetelefonene. Denne forsinkelsen oppstår vanligvis mellom Ableton og lydkortet.

Driver

Kommunikasjonen mellom Ableton og lydkortet skjer via en driver. En driver er et lite program som styrer utførelsen av en spesifikk oppgave som f.eks. å skrive ut, skanne et dokument eller i vårt tilfelle: transportere lyd til og fra lydkortet. Driveren er linken mellom lydkortet og de øvrige komponentene i datamaskinenAll maskinvare trenger en driver for å kunne benyttes sammen med datamaskinen. Selv om du benytter datamaskinens interne lydkort er det en driver som styrer denne kommunikasjonen.

Enten ligger driveren klar i operativsystemet, slik at maskinvaren gjenkjennes når den koples til og riktig driver installeres automatisk, eller den må installeres av deg.

Drivere er ferskvare og oppdateres stadig vekk. Når du skal ta i bruk et eksternt lydkort bør du derfor besøke produsentens hjemmeside og laste ned den nyeste versjonen av driveren. Driveren som følger med i boksen sammen med lydkortet har som regel brukt langt tid på å reise halve jorda rundt før du fikk kloa i dem, og er derfor vanligvis eldre enn de du finner på nettet.

Les installasjonsveiledningen som fulgte med lydkortet og følg denne til punkt og prikke når driveren skal installeres. Hvis du laster ned driveren fra internet følger det som regel med en Read Me fil som beskriver installasjonsprosedyren. Ja, jeg vet at mange ser på det å lese bruksanvisninger som et nederlag, men tro meg. Du sparer mye tid og irritasjon på å gjøre det. Dette kan spare deg for mye tull og tøys! 

Velge driver

Etter at du har installert driveren og koblet til lydkortet må du velge den riktige driveren i Ableton, slik at det opprettes kontakt mellom Ableton og lydkortet.

Slik velger du driver i Windows:

 1. Velg Options-menyen øverst i Ableton vinduet og velg Preferences
 2. Velg Audio i venstre kolonne
 3. Klikk i feltet til høyre for Driver Type og velg ASIO
 4. Klikk i feltet til høyre for Audio Device og velg driveren for det aktuelle lydkortet
 5. Lukk Preferences vinduet.

Slik velger du driver i OS X:

 1. Velg Live-menyen øverst i Ableton vinduet og velg Preferences
 2. Velg Audio  i venstre kolonne
 3. Klikk i feltet til høyre for Driver Type og velg CoreAudio
 4. Klikk i feltet til høyre for Audio Input Device og velg driveren for det aktuelle lydkortet
 5. Klikk i feltet til høyre for Audio Output Device og velg driveren for det aktuelle lydkortet.
 6. Lukk Preferences vinduet

Buffer Size

Plages du med forsinkelse av lyden, såkalt Latency, er det mulig du må justere Buffer Size.

Se for deg informasjonen som strømmer mellom Ableton og lydkortet som en strøm av 0`ere og 1`ere. Disse transporteres mellom Ableton og lydkortet av driveren, som små pakker. Kanskje kan driveren karakteriseres som et hypereffektivt postkontor? Hvis du benytter store pakker tar det nødvendigvis lengre tid før pakken er full av informasjon og sendes av gårde. Hvis du benytter små pakker blir pakkene raskere fylt opp før de må sendes av gårde. Disse pakkene er det vi kaller en buffer. Når du bruker store pakker, eller en stor buffer, går det lengre tid mellom hver forsendelse enn når du benytter små pakker (liten buffer). Store pakker gir med andre ord mer forsinkelse enn små pakker fordi driveren kan vente lengre før den må sende pakken av gårde.

Størrelsen på pakkene bestemmes av parametere Buffer Size. Jo større Buffer Size, desto mer forsinkelse. Buffer Size og Latency (forsinkelse) henger sammen på følgende måte:
 

Stor Buffer Size = Stor Latency = Stor Forsinkelse
Liten Buffer Size = Liten Latency = Liten Forsinkelse


Så da er vel saken grei? Bruk liten Buffer Size (små pakker)! Tja.. riktig så enkelt er det dessverre ikke. Hvis du benytter små pakker får du jo flere pakker å sende, og desto flere pakker som må ekspederes, desto mer arbeid blir det. Jo mer arbeid, desto mer benytter du av datamaskinens regnekraft. Derfor, velger du for liten Buffer Size blir det rett og slett for mye å gjøre for datamaskinens prosessor og du får knitring og andre forstyrrelser på lyden. Så altså:

Stor Buffer Size = Stor Latency = Bruker mindre regnekraft
 
Liten Buffer Size = Liten Latency = Bruker mer regnekraft


Her er det den gylne middelvei som gjelder: Liten nok Buffer Size til at du får liten nok forsinkelse men, ikke så liten buffer at prosessoren får problemer med å få unna alle pakkene. Her må du altså prøve deg frem og finne ut hvilken Buffer Size som passer ditt system. I praksis justerer du Buffer Size så lavt som mulig inntil du hører knitring og ulyder og setter den litt opp igjen.

Slik justerer du Buffer Size i Ableton:

 1. Velg Options-menyen (Win)/Live-menyen (OS X) øverst i Ableton vinduet og velg Preferences
 2. Velg Audio i venstre kolonne Velg Devices – Devices Setup… 
 3. Velg Buffer Size i feltet til høyre for Buffer Size.
 4. Legg mer til at Input- og Output Latency endres når du endrer Buffer. Jo mindre buffer, desto mindre latency (forsinkelse).
 5. Sjekk forsinkelsen ved å snakke eller synge i mikrofonene mens du lytter med hodetelefoner. Om det er for stor forsinkelse prøver du med enda lavere Buffer Size. Får du knitring og andre ulyder har du nådd smertegrensa for hva ditt system fikser og må velge en større Buffer Size. Her må du eksperimenterer deg frem til den innstillingen som passer for ditt system.
 6. Lukk Preferences vinduet

Anvendelig latency

Avendelig forsinkelse eller latency er et høyst subjektivt begrep. Den situasjonen som er mest kritisk i forhold til latency er sang og vokal hvor vokalisten hører sin egen stemme via hodetelefoner. Ved latency på mer enn 5 millisekunder vil vokalisten oppleve utfasing med påfølgende fordreining eller forandring av klangkarakteren. Utfasingen kommer av at lyden i hodetelefonene er forsinket og når denne blandes med hodeklangen får man en phasereffekt på lyden. Selv om phasereffekt på vokalen kan være tøft er dette svært sjelden ønskelig, i hvert fall ikke i denne sammenhengen.

Variere buffer size

Ved live electronics og innspilling er det en forutsetning med liten forsinkelse, men når man f.eks. mikser eller redigerer ønsker man mest mulig regnekraft slik at man kan benytte flest mulig effekter og prosessorer. Lar dette seg kombinere? Ikke nødvendigvis, men hvis du jobber strukturert og med en oppgave ad gangen kan du sette opp datamaskinen slik at du utnytter ressursene best mulig i forhold til de oppgavene du jobber med.

 • Bruk liten buffersize i opptakssituasjoner og ved live electronics. Dette gir liten forsinkelse, men du må muligens klare deg uten alle de heftigste effektene og prosessorene.  
   
 • Bruk større buffersize i mikse- og redigeringssituasjoner. Dette gir deg mer regnekraft til alle de festlige effektene, men lengre forsinkelse.

ASIO4All

Om du benytter operativsystemet Windows og datamaskinas interne lydkort får du vanligvis stor latency (mye forsinkelse).

Forsinkelsen kan i de fleste tilfeller reduseres ved å bruke ASIO4All, som er en universaldriver for integrerte lydkort i alle versjoner av operativsystemet Windows. Denne driveren gir liten forsinkelse og er derfor godt egnet til vårt bruk.

Driveren er gratis og kan lastes ned fra  www.asio4all.com. Etter at du har installert driveren kan den velges på samme måte som for andre drivere, slik som forklart tidligere i denne artikkelen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.