Oppgave: Fem kriterier for å vurdere undervisningsvideoer

Undervisningsvideoer er informasjonsformidling. Bruk av video i undervisningen kan frigjøre verdifull tid, slik at den tiden du (læreren) tilbringer sammen med eleven kan brukes til viktigere ting enn informasjonsformidling. For eksempel å musisere sammen, la eleven møte musikken, inspirere, oppmuntre, anerkjenne, se eleven, møte eleven og bli kjent med eleven.

Undervisningsvideoer

 • muliggjør mer elevaktiv undervisning og undervisningsmetoden som «flipped classroom». Hvis du ikke kjenner begrepet flipped classroom, gjør et søk på nettet.
 • legger til rette for læring hvor som helst og når som helst
 • dokumenterer og tilgjengeliggjør din kompetanse.

 

Se følgende videoer:

 

 

How to make educational videos

Søk på nettet etter ”How to make educational videos”. Trolig vil du få mange treff. På nettet finnes det mye informasjon om dette emnet , og mye annet. Noen av kildene er gode. Andre ikke fullt så gode. Sjekk flere kilder (tekster, videoer el. annet) og velg to som du studerer inngående.

Ang. kildekritikk: se gjerne følgende video: Michael Shermer: Baloney Detection Kit https://www.youtube.com/watch?v=aNSHZG9blQQ

 

Fem kriterier

Finn to undervisningsvideoer for ditt hovedinstrument. Søk for eksempel på YouTube. Vurder videoen og noter minimum 2 ting som er bra og minimum 1 ting som kunne vært bedre.

Utform 5 kriterier for å vurdere en undervisningsvideo. Du må gjerne formulere kriteriene som spørsmål.

 

Besvarelser

Lag et innlegg nedenfor denne oppgaveteksten og lever:

 1. Lenkene/URLene til dine to nettressurser om hvordan man lager undervisningsvideoer.
 2. Lenken/URLen til undervisningsvideoene du har vurdert og vurderingen av dem.
 3. Dine fem kriterier for å vurdere en undervisningsvideo.

26 tanker om “Oppgave: Fem kriterier for å vurdere undervisningsvideoer

 1. Helena Tjelle Bakke

  BESVARELSE:

  «How To Make Educational Videos»

  1.http://www.reelseo.com/edu-playbook/
  2. https://www.youtube.com/watch?v=R3scCzSL5jw

  UNDERVISNINGSVIDEOER FOR SANG:

  VIDEO 1. «How to belt – if you’re not a natural belter»
  https://www.youtube.com/watch?v=-PiVyxfd3s4

  Positivt:
  – Konkrete øvelser til hvordan man kan begynne å bli bevisst på hvor det resonnerer «i hodet» ut i fra ulike lyd/klangvalg i stemmen.
  – Enkle øvelser til nybegynnere.
  – Hun demonstrerer øvelsene på en slik måte at det er lett å imitere det for oss som sitter å ser på (noe hun også oppfordrer til at vi skal gjøre.)
  – Hun er avslappet og utilsiktet morsom.
  – Det er en fin lengde på videoen og OK kvalitet.

  Negativt:
  – Det er ofte at øynene ser på noe annet enn kameraet. Jeg skulle ønske hun holdt de mer inn i kameraet.
  – Jeg skulle også ønske at det var mer konkrete øvelser og mindre prat.
  – I tillegg hadde det vært kult å høre henne synge ordentlig (kanskje i starten av videoen), slik at man fikk en indikasjon på om hun var god i belting selv.

  VIDEO 2: «Learn to scat with master jazz vocalists Mark Murphy and Judy Niemack: Hear It and Sing It!»

  Positivt:
  – god kvalitet på film og lyd. Kort og konsis innledning hvor hun forteller hva de skal gjøre videre i videoen.
  – sikkert morsomt for noen som ikke har improvisert før å herme etter opptaket.

  Negativt:
  – Jeg synes hele tittelen på videoen er veldig misvidende, da man absolutt ikke lærer å scatte på noen som helst selvstendig måte av å se denne videoen. Det man lærer er å «herme» etter en mann som scatter. I bestefall lærer man seg noen «scattefraser».
  – Ingen gjennom gang av scattelyder, akkordoversikt, grunntoner osv, kun herming etter en mann som scatter.

  5 KRITERIER FOR Å VURDERE EN UNDERVISNINGSVIDEO:

  1. Er det samsvar mellom tittelen og innholdet i videoen?
  2. Virker innholdet/instruktøren troverdig?
  3. Viser videoen/instruktøren til gode og konkrete eksempler? Og får hun/han god kontakt med den som ser på?
  4. Er det en grei balanse mellom prat og praktiske øvelser?
  5. Varighet og kvalitet på film og lyd.

  Svar
 2. Thea Emilie Wang

  Besvarelse:
  1. HOW TO MAKE EDUCATIONAL VIDEOS:
  http://www.reelseo.com/edu-playbook/
  https://www.youtube.com/watch?v=b0zCxB8hIac

  2. Undervisningsvideoer:

  How to beabox?
  https://www.youtube.com/watch?v=0RTrq4vfUSY
  Positiv: Tydelig, morsom, enkle øvelser – Bu-ter-cup – enkel beskrivelse. Litt mye prating i starten men bra vanskelighetsgrad og samtidig utfordrende nok. Hakket for mye unødvendig humor, men veldig gode fremgangsmåter og håndfast materiale.

  How to BEATBOX like PITCH PERFECT
  https://www.youtube.com/watch?v=_8fEEqaj-LE
  Intens fyr og stemme – står i bar overkropp – hvorfor?
  Forklarer (unødvendig) mye og snakker veldig fort med masse ord. Han gir lite konkrete fremgangsmåter og hele videoen er lite oversiktlig. Videoen bærer et preg av å være veldig brifete på den måten at han prøver å vise hva han kan heller enn å lære det bort. Slutter videoen med å vise et triks med å bevege brystmusklene samtidig som han beatboxer. Videoen bærer preg av å ha en ambisjon om å skulle være seriøs – men ender i mine øyne opp som veldig useriøs.

  3. Vurderingskriterier:
  Tydelighet/stemmebruk:
  Overkommelig/vanskelighetsgrad
  Forløp – hvor sakte/fort går du fram
  Prat vs. Oppgaver/praktisk
  Hvordan er bilde/film kvaliteten? Ryddig?
  Lengde/varighet

  Svar
 3. Hilde Johnsbråten

  HOW TO MAKE EDUCATIONAL VIDEOS:

  https://www.knewton.com/resources/blog/teacher-tools/how-to-make-an-interactive-lesson-using-youtube/

  https://m.youtube.com/watch?v=K81LidFRCnc

  UNDERVISNINGSVIDEOER FOR FIOLIN:

  Video nr.1:
  https://m.youtube.com/watch?v=bTVQPCI5oS0

  Positivt:
  1) Jeg synes hun får til å etablere god kontakt med seeren/eleven.
  2) Hun gir mange gode tips underveis.
  3) Det er veldig flott at de delene av notene hun snakker om blir vist visuelt på skjermen, og noterer ringer i notene ettersom hun snakker om mer spesifikke ting ol.

  Negativt:
  1) Det er allerede en utfordring å ta for seg et helt musikkstykke som skal undervises i en videosnutt, og det kan fort føles litt langtekkelig når det hele filmes i et tak (selv om det klippes litt her og der, er det hovedsakelig slik det oppleves). Det kan være en god idé å bryte av med noe annet, endre presentasjonsform/kameravinkling eller gjøre de ulike «delene» i videoen mer tydlige (kategorisere/tematisere)
  2) Videoen kunne gjerne vært filmet litt mer «spennende».

  Video nr.2:
  https://m.youtube.com/watch?v=G8ElT-63o3M

  Positivt:
  1) Videoen ser profesjonelt filmet ut, godt lys, fine farger, ulike kameravinklinger og nærbilder.
  2) Filmen er kort og konsis, går rett på sak og gir kun relevant info.
  3) Hun viser framgangsmåten tydelig både kroppslig og verbalt.

  Negativt:
  1) Tross gode nærbilder og skifting av kameravinkling, treffer ikke dette nødvendigvis rett sted til rett tid. Hun viser og forklarer framgangsmåten med noen kroppsdeler som ikke engang vises i bildet (for eks. ben- og fotstilling), dette kan derfor bli litt vanskelig å imitere.

  5 KRITERIER FOR Å VURDERE EN UNDERVISNINGSVIDEO:

  1) Vær tydelig med hva som skal presenteres (innholdet).
  2) Filmen bør være ryddig laget, godt lys, tydelig lyd osv.
  3) Er undervisningen informativ og relevant i henhold til tittel/problemstilling?
  4) Gjør videoen til noe inspirerende og spennende for seeren/eleven, vær derfor også bevisst på lengden av filmen – den skal fenge og inspirere, ikke kjede.
  5) Vær bevisst på hvilken målgruppe du lager filmen for gjennom hele produksjonen, manus-skriving osv.

  Svar
 4. Elisabet

  Artikler:
  http://blog.mediamath.com/blog/technology/how-to-create-an-effective-educational-video/

  http://edis.ifas.ufl.edu/wc024

  Videolinker:
  http://youtu.be/iymdY0T1uZY
  + Demonstrerer i praksis det han snakker om. Viser eksempler med egen stemme.
  + Videoen er oversiktlig mht hva han skal snakke om, og i hvilken rekkefølge punktene kommer. Han bruker god tid på innledningen, det er positivt.
  – Bruker mange ord for å si ganske lite. Videoen tar lengre tid enn den egentlig trenger.

  http://youtu.be/1sWU6E1605o
  + Visuell framstilling av innholdet brukes på en fin måte. De punktene hun snakker om dukker også opp som tekst på bildet, og de blir stående. Fint at de ikke forsvinner.
  + Språket er fritt og muntlig, det virker ikke påtatt. Samtidig fremstår hun konsis og til poenget i det hun sier.
  – Hun vet ikke alltid hva neste punkt er. Dette fører til en del unødvendige pauser.

  Fem kriterier for å vurdere en undervisningsvideo:
  1) Kommer det tydelig fram hva temaet er?
  2) Er det lett å få oversikt over strukturen i videoen?
  3) Får seeren gode eksempler i videoen?
  4) Bruker videoen både visuelle og auditive virkemidler på en gunstig måte?
  5) Er språket lettoppfattelig og muntlig?

  Svar
 5. Marte Røe Nåvik

  1. To nettressurser om hvordan man lager undervisningsvideoer:
  https://www.youtube.com/watch?v=b0zCxB8hIac&feature=youtu.be
  http://www.fractuslearning.com/2012/08/15/tools-create-educational-videos/

  2. Undervisningsvideoer for trombone:
  https://www.youtube.com/watch?v=96nh3tfnKhk
  Bra:
  – Forklaringene er veldig nøyaktig og lett å følge med på
  – får med nødvendig og relevant kunnskap om instrumentet, både montering, behandling og spilling
  Kunne vært bedre:
  – litt treig og kjedelig

  https://www.youtube.com/watch?v=zyG3pNG6Gnw
  Bra:
  – tar seg god tid
  – greie forklaringer
  Kunne vært bedre:
  – han som underviser burde lære seg selv å lage en god tone før han prøver å lære det bort
  – han har dessuten noen forklaringer om hvordan lage lyd som kan by på misforståelser hos nybegynneren, og komplisere innlæringen.

  3. Fem kriterier for å vurdere en undervisningsvideo:
  – er videoen troverdig, kan læreren det som læres bort?
  – er innholdet relevant for det som skal læres?
  – tydelighet, (språk, forklaringer, demonstrasjoner)
  – har innholdet en god progresjon?
  – har videoen passe lengde?

  Svar
 6. Carl-Martin W. Schaathun

  1.

  https://www.youtube.com/watch?v=lFL6k-qwUaE

  https://www.youtube.com/watch?v=AnHgcRccDmY

  2.

  https://www.youtube.com/watch?v=F9k4yKcdvpE
  Hvordan spille trompet som nybegynner.

  Positivt:
  Flink til å møte de tiltenkte elevene på det nivået de er. Han er også flink til å forklare hvilken mental tilnærming som er grei å ha når man skal lære seg å spille trompet. Rent videoteknisk har han redigert den slik at den flyter bra. Ettersom trompet er et vanskelig instrument å begynne på synes jeg han er flink til å informere om hvilke forventninger en bør ha.

  Negativt:
  Blir litt urolig av blikket hans, det er i overkant intenst. Kanskje det å stå litt lenger unna kameraet hadde løst problemet?

  Video nr.2
  https://www.youtube.com/watch?v=wSrtaK0AgjQ

  Positivt:
  Behagelig stemme, fin avstand til kameraet, grei beskrivelse av hva man skal lære i tittelen.

  Negativt: Blir litt vel mye prat når han sier hva man skal gjøre i øvelsen. Han viser den kort tid etterpå.

  Fem kriterier for å lage undervisningsvideo:

  1.
  Vite hvilken målgruppe videoen lages for. Er de helt nye på det de skal lære, eller har de forkunnskaper osv.

  2.
  Være tydelig på hva som gjennomgås i videoen. Gjerne ha en kort forklaring på hva en kommer til å lære i videoen.

  3.
  Skap en stemning som gjør det lett å konsentrere seg. Lite bakgrunnsstøy, prate tydelig, ha lite andre effekter som kan stjele fokus fra det som er viktig.

  4. Legg inn noen pustepauser ved konsepter som kan være vanskelig å forstå slik at titteren får tid til å forstå før en går videre med neste ting i videoen.

  5. Gjøre det lett for titteren å kunne gå tilbake til videoen å finne de ulike delene av undervisningen slik at eleven kan repetere om ønskelig.

  Svar
 7. Siri Byrkjedal

  How to make educational videos:

  https://www.youtube.com/watch?v=lFL6k-qwUaE
  https://www.youtube.com/watch?v=AnHgcRccDmY

  How to sing-videoar:

  https://www.youtube.com/watch?v=_cZQlZln-ms

  Positivt:
  Ryddig og klårt bilde, god lyd, tydeleg språk
  Ser ganske proft ut
  Tek med at det ikkje berre er å sjå ein film på Youtube og så er du betre, ein treng meir øving
  Tydelege dømer på stemmekvalitetar og problem, som eg trur folk kan kjenne seg igjen i

  Negativt:
  Han snakkar altfor lenge før han startar synginga, eg mistar interessa, og det er litt rotete, mykje fram og tilbake i snakkinga og generelt ALTFOR MYKJE
  Sjølve øvelsen er ikkje spesielt bra, viser dårleg med kroppen korleis han burde bruke den, syns han fokuserer på feil ting når filmen er retta mot nybyrjarar (slik han snakkar verkar det som det er målgruppa)

  https://www.youtube.com/watch?v=JSfCN_huu_U

  Positivt:
  Ryddig, ser proft ut, god lyd, fint bilete
  Rett på sak!
  Enkle øvingar som eg trur kan vere med på å utvikle ein songar til å synge meir i pitsj
  Bra å fjerne vibratoen hennar, vise at det er ein teknikk

  Negativt:
  Forklarar lite korleis ein brukar kroppen når ein skal synge
  Evt skader på stemma kan oppstå på grunn av lite forklaring

  5 kriteriar for å vurdere ein undervisningsvideo:

  – Tydeleg språk og bilete
  – Videoen bør vere relativt kort
  – Personen som gir seg ut som ein «fagperson» bør vere ein person med visse kvalifikasjonar før ein legg ut video. I songundervisning er det veldig viktig å bruke stemma på riktig måte, og det kan få store konsekvensar om «læraren» frå youtube ikkje har kunnskap nok om dette
  – Tydelege eksemplar, både visuelt og auditivt
  – Ryddig og tydeleg video med ein tydeleg målgruppe, eit tydeleg mål og oppbygging av videoen

  Svar
 8. Vegard Sandbukt

  How to make educational videos:

  https://www.youtube.com/watch?v=lFL6k-qwUaE

  https://www.youtube.com/watch?v=1E9R1Eo0Wqo

  How to play trompet videos:

  http://www.mysterytomastery.com/videos/?id=168

  Positivt

  – Tydelig språk som gjør det lett å forstå konseptet som han ønsker å formidle.
  – Bruker et annet media (stemmen) til å hjelpe på et konsept som er relatert til instrumentet.

  Negativt

  – Han kunne brukt instrumentet mer gjennom videoen.

  https://www.youtube.com/watch?v=A8gRVrMrOCU

  Positivt

  – Virker som en morsom type, hans litt sære stil gjør videoen litt mer interessant.
  – Veldig kjekt at han bruker noteeksemplene når han forklarer frasene.

  Negativt

  – Han kunne med fordel brukt mer tid på å forklare de ulike ”licksene”

  5 Kriterier for å vurdere en undervisningsvideo

  – Videoene må ha et tydelig språk. Det er viktig at det man sier kommer tydelig frem, og at det som blir sagt ikke har unødvendig/overflødig innhold.
  – Når man benytter seg av video er det veldig gunstig å benytte seg av den muligheten man har til å visualisere det man snakker om. Dette kan gjøres ved hjelp av for eksempel animasjon eller bilder.
  – Videoen burde ikke være for lange. Om de er det er det fort at brukeren mister interessen. Om det er temaer som krever lengre utbroderinger er det bedre å dele det opp over flere videoer.
  – Opptaksutstyret, både lyd og bilde, burde være av høy kvalitet. Dette gjør at produksjonen virker mer profesjonell.
  – Ikke gå innom for mange temaer i en video. Hold det enkelt.

  Svar
 9. Kine Marie Ahlsen

  How to make educational videos:
  https://www.youtube.com/watch?v=lFL6k-qwUaE
  http://blog.mediamath.com/blog/technology/how-to-create-an-effective-educational-video/

  How to trombone:
  1. https://www.youtube.com/watch?v=z-Yj_jLNKKg

  Positivt:
  Videoen er kort og tar for seg et par spesifikke deler ved det å håndtere en trombone.
  Han har flere korte videoer som tar for seg forskjellige ting en nybegynner trenger å lære.
  Det finnes ingenting rundt han som kan forstyrre mens han snakker.
  Negativt:
  Han snakker veldig tydelig, noe som i og for seg er positivt, men det blir litt i overkant tydelig og det kan bli litt forstyrrende.
  Kunne ha zoomet ut når han skulle vise hvordan trombonen skulle holdes når den settes i sammen, så man får sett mer enn bare toppen av instrumentet. Han sa hvordan, men det er fint å få det visuelt også.

  2. https://www.youtube.com/watch?v=rmoP6-4t3wM

  Positivt:
  Han tar opp forskjellige punkter som en nybegynner trenger å kunne.

  Negativt:
  Lyssettingen er litt uheldig, og det ser ut som at han har rett og slett brukt lyset fra et vindu eller noe lign. For å få lyst opp rommet.
  Duse farger
  Lydopptakeren fungerer ikke for denne typen opptak. Man hører at han sitter litt unna, og det kommer litt støy med på lydopptaket. Det passer heller ikke sammen med instrumentet, hvorpå lyden høres vrengt ut.

  5 kriterier:
  1. Pass på så du har god lyd under opptaket. Lydopptakeren må være fint plassert slik at du får ønsket lyd både når du spiller og når du snakker. En tanke kan være å spille sidelengs fremfor rett mot opptakeren.
  2. Vær kort og klar på hva som skal gjennomgås og hvem det er som er målet for videoen (nybegynner etc.)
  3. Pass på rommet rundt deg, hva ønsker du at skal være med i videoen. Hva må være med, og hva kan forstyrre.
  4. Hvordan vil du filme? Skal kameraet stå stille og filme alt på samme sted, fra samme vinkel? Eller følge deg?
  5. Vær tydelig når du snakker og i det du sier. Eksempler må ikke bli for diffuse (for eksempel slidepos. på trombone)

  Svar
 10. Marie Rotevatn

  1. Lenkene/URLene til dine to nettressurser om hvordan man lager undervisningsvideoer.

  https://blog.edynco.com/general/making-your-own-educational-video-vs-using-existing-resources/
  http://www.kirstenwinkler.com/how-to-create-educational-videos-for-youtube/

  2. Lenken/URLen til undervisningsvideoene du har vurdert og vurderingen av dem.

  https://www.youtube.com/watch?v=KRcl0skINVU
  – Læraren har eit klart og tydeleg språk og ser dirkete inn i kamera. Dersom ein elev treng ei oppfrisking om korleis sette saman klarinetten etter første speletime er dette ein bra video. Litt dårleg forklart om korleis sette på flisa. Litt forstyrrande bakgrunn og veldig mykje informasjon om fleire tema på 3 min.

  https://www.youtube.com/watch?v=xmENSYEF4Ew
  – Videoen har ei god lengde. Språket er tydeleg og enkelt å forstå. Startar bra med roleg innføring på ei lita tavle om tema. Gode hugseregler for kva tonane heiter. Etterkvart går det litt fort når læraren kjem til tonane i tostrøken oktav. Lyden er heller ikkje heilt optimal noko som påverkar klangen til læraren veldig negativt.

  3. Dine fem kriterier for å vurdere en undervisningsvideo.
  – Undervisningsvideoen må ikkje vere for lang.
  – Språket er tydeleg og lett å oppfatte.
  – Viktig at læraren demonstrerer det som blir forklart.
  – Tema for videoen er godt strukturert.
  – Videoen er gjennomført bra teknisk (lys, lyd, klipping osv)

  Svar
 11. Jan Arne Stavik Karlsen

  How to make educational videos
  https://www.youtube.com/watch?v=R3scCzSL5jw
  http://blog.mediamath.com/blog/technology/how-to-create-an-effective-educational-video/

  How to buzz on the tuba.
  https://www.youtube.com/watch?v=P9VXW7uDXCo
  Negativt: For mye snakk om hvorfor ”buzze”. Hvordan er mye mer interessant. Videoen heter tross alt ”How to buzz {…}”. Det nevnes kun en gang hva man burde fokusere på når man skal ”buzze”. Han snakker om at ”buzzing” er viktig, men når han demonstrer virker det bare som at han tullespiller.

  Positivt: Trivelig fyr. Tydelig språk. God lydkvalitet.

  How to play the B flat scale with tuba valves.
  https://www.youtube.com/watch?v=xQmGCi1rpjA
  Negativt: Lukker øynene når han tenker seg om. Virker som han holder på å sovne. Når han demonstrerer på tubaen låter det ikke bra. Dette har nok både med for dårlig lydutstyr, men også tubaistens evner på tubaen

  Positivt: Kategorisk og fint forklart. Steg for steg. Konkret video om hva som skal læres bort. Koselige omgivelser, men forstyrrende vifte som man ser speilbildet av i tubaen.

  Vurderingskriterier:
  1. Hvordan er lydkvaliteten?
  2. Hvordan er omgivelsene. Er det noen forstyrrende elementer.
  3. Blir innholdet lagt frem tydelig og forståelig?
  4. Er videoen lang nok til å få budskapet frem? Og er videoen kort nok slik at man ikke mister seeren?
  5. Virker formidleren pålitelig? Man mister troen på innholdet hvis musikeren er dårlig til å spille for eksempel.

  Svar
 12. Synnøve Sætre

  How to make educational videos:
  http://www.kirstenwinkler.com/how-to-create-educational-videos-for-youtube/
  https://animoto.com/blog/education/education-videos/

  Hvordan å synge:
  1) https://www.youtube.com/watch?v=NLdjqV7swdI
  Positivt:
  – kort video, varer bare i overkant av 2 min
  – gode poenger, snakker om sang på en ny måte som jeg ikke har tenkt over før
  – ok lokale å filme i, fint at hun sitter ved pianoet der en sangpedagog pleier å sitte. Liker at det ser ut som videoen er tatt opp hjemme hos henne, siden sangtimer ofte foregår hjemme hos pedagogen.
  Negativt:
  – musikk i bakgrunnen som forstyrrer
  – personlig synes jeg det er rart å snakke om sang uten å vise noen praktiske eksempler
  – hun sier en del «eh» og dette forstyrrer også

  2) https://www.youtube.com/watch?v=hosSYmuRxDY
  Positivt:
  – Hun har mye på hjertet og brenner tydeligvis for det hun snakker om
  – Viser at hun har mye kunnskap og er interessert i sangfaget
  – Gestikulerer mye og viser hvor lyden skal komme fra og hvordan øvelsene skal gjøres
  Negativt:
  – Jeg synes det er rart at hun bruker 10 min på å forklare tre enkle triks for å synge bedre. Mye babling og altfor mye prat.
  – Igjen, rart med en så lang video om sang med så få praktiske eksempler.
  – Skurrete lyd
  – Duse farger, hadde vært mer spennende mer skarpe farger
  – Rar kameravinkel, filmer nedenifra

  5 kriterier:
  1. Pass på så du har god lyd under opptaket. Har man en skurrete lyd, lav lyd eller for skarp lyd blir videoen slitsom å se på i stedet for at man lærer noe.
  2. En god kameravinkel gjør at seeren blir trukket med på det som skjer i stedet for å føle en avstand.
  3. Vis at du er interessert i det du skal snakke om. Som sees kan man gjennomskue deg med en gang hvis du ikke egentlig er interessert.
  4. Er det du sier sant? Har du sikre kilder?
  5. Ikke snakk i munnen på deg selv. Vær tydelig, kort og presis. Ikke bable. Da vil seeren falle av med en gang.

  Svar
 13. Margrete Daae Mæland

  How to make educational videos:

  https://www.youtube.com/watch?v=R3scCzSL5jw
  How to make educational videos, for teachers.

  http://www.reelseo.com/edu-playbook/
  Ten steps to make an educational channel on youtube

  How to learn piano

  https://www.youtube.com/watch?v=vphWgqbF-AM

  Kunne vært bedre: Videoen har litt lav lyd, pluss at man kan høre en summing i bakgrunnen. Får ingen ordentlig introduksjon av hvem personen som underviser er, og hva slags erfaring han har som pianist. Dessuten varer den i 24 minutter, så det er mer krevende og holde på oppmerksomheten til seeren. Fargene i rommet er mørke, og vedkommende som underviser, bruker endel tid på å prate i starten. Tar litt tid å komme i gang. Sporer også endel av med digresjoner, pluss at helheten ble rotete. Til tider virket det som om han tar det på sparket.

  Bra: Går grundig fremover. Har noen artige sammenligninger som han bruker i tilnærmingen til det nye stoffet. F eks. at det nederste leddet på fingeren ikke skal knekke. Dette demonstrerer han ved å sammenligne leddet med en bro. Dersom den knekker, faller alle menneskene på broen i vannet, og der er det alligatorer som spiser dem. Så for å unngå at menneskene blir spist av alligatorere, må man holde det leddet fast mens man spiller piano. Han bruker altså humor som et virkemiddel i undervisningen. Merket at jo lengre ut i videoen jeg kom, jo mer interessant ble den.

  Usikker: Han forklarer på slutten av videoen at hans mål er å skaffe seerne redskaper, som de selv kan bruke når de ønsker å lære seg nye sanger på pianoet. Derfor fokuserer han på det tekniske, verktyøyet bak pianospilling. Noe som kan virke demotiverende, men også inspirere folk til å jobbe flittig med «grunnmuren,» for å kunne bygge videre selv. Hva slags tilnærming funker best?

  https://www.youtube.com/watch?v=_Hj9v6pwTf8
  Kunne vært bedre: Savner og se ansiktet hans. Får bare sett hendene, og tangentene. Får ikke samme kontakt med han som person og lærer. Ble også litt ensformig fremstilling til tider, kunne vært mer variasjon i videoen.

  Bra: Fin introduksjon. Forklarer tydelig hvem han er, og hva slags kompetanse han har. Pluss at han spiller en liten demo på keybordet før han starter med selve stoffet. Vi får et innblikk i hva han kan, og blir inspirert til å lære. Veldig tydelig tilnærming til pianoet. God oversikt over tangentene, bruker tekst øverst for å understreke det han sier. I tillegg har han med tall og bokstaver, som blir plassert foran tangentene, mens han demonstrerer med fingrene. Dette gjør det enklere og forstå som seer. Passe lengde på videoen, konsentrasjonen holdes oppe.
  Kommer igjennom mye, på kort tid. Blant annet oppbyggingen av en vanlig durskala, og en vanlig mollskala. Samt hvordan en dur og moll-akkord spilles.

  5 kriterier
  1. Videoen bør være konkret, forklarende og enkel og forstå seg på. Prøv å styr unna unødvendige digresjoner.

  2. Introduksjonen er viktig! Den skal fange seernes oppmerksomhet, og trigge ønsket om å lære.
  Er også positivt med en liten demonstrasjon av egne ferdigheter på instrumentet.

  3. Lag en video med god kvalitet. Både lyd, lys, skarphet, kontraster og kameravinkel, preger inntrykket seeren får videoen. Er en video profesjonelt utført, blir troverdigheten og tilliten til læreren større.

  4. Pass på lengden til videoen. Konsentrasjonen kan fort dale dersom videoen holder på for lenge. Prøv på en effektiv og rask tilnærmning til det som skal læres.

  5. Vær kreativ! Det finnes så mange veier og gå, i arbeidet med en video. Bruk farger, animasjoner, bytt på kameravinkel, og finn gjerne frem til nye måter og bruke mediet på. Kan også være interessant og bruke humor som et virkemiddel.

  Et lite pluss: ha som mål og skille deg ut ifra havet av andre undervisningsvideoer som finnes der ute. Lykkes man med det; når man frem til fler med sin kunnskap!

  Svar
 14. Tina Lægreid Olsen

  How to make educational videos
  https://www.youtube.com/watch?v=b0zCxB8hIac
  http://www.reelseo.com/edu-playbook/

  How to saxophone
  https://www.youtube.com/watch?v=JVUqHfqUYAQ
  Positivt
  – Effektiv gjennomgang. Tydelig hva som skal læres bort. Tydelige eksempler.
  Negativt
  – Veldig mye hender og dårlig bilde. Forstyrrende flimring mellom personen og bakgrunnen.

  https://www.youtube.com/watch?v=GQsqFyndLn8
  Positivt
  – Godt bilde og rolig bakgrunn. Bruker flere kameraer. Rolig, konkret og effektiv gjennomgang av det som skal læres.
  Negativt
  – Litt dårlige eksempler, vanskelig å høre hva han mener. Et par vesentlige ting han glemmer å nevne, men regner med at videoen er beregnet på viderekomne.

  Fem kriterier
  – Videoen kan ikke være for lang da tiden på videoen ofte er avgjørende for om en velger å se på videoen eller ikke.
  – Unngå for mye prat og mange unødvendige ord. I tillegg må språket være tydelig.
  – Kvaliteten på lyden må være god da det er dumt å bruke en dårlig lydkilde som referanse for læringen.
  – Gjør det tydelig og klart på starten hva som skal gjennomgås og hvilket nivå det ligger på.
  – Klart bilde og god lyssetting. Ikke for mange forstyrrende elementer i bakgrunnen som tar fokuset vekk.

  Svar
  1. Guro Utne Salvesen

   1. To videoer om hvordan man lager instruksjonsvideoer:
   http://www.reelseo.com/edu-playbook/
   https://www.youtube.com/watch?v=aLi1JsPNwQA

   2.
   https://www.youtube.com/watch?v=BUfkLD8ggTc
   Felicia Ricci – 1 easy trick to learn how to sing

   Positivt:
   – God kvalitet på filmen og god lyd.
   – Har en kort innledning om hva hun vil med denne videoen før hun introduserer seg selv. Det fanger «seerne» slik at de vil bli. I tillegg skjønner man fort om videoen er noe å se på. (Så kan det jo diskuteres om det er viktig å introdusere seg selv når man har laget så mange videoer som henne.)

   Negativt:
   – Snakker veldig fort (men dog tydelig), og ganske lenge, tipset kunne vært mye kortere. Mye småprat, og det er litt utydelig hva hun faktisk vil ha frem.
   – Kunne gjerne demonstrert mer ved å faktisk synge og ikke bare bevege på kjeven og si at det har noe å si.
   – (Hva skjer med å være besatt av planten sin?….)

   https://www.youtube.com/watch?v=jDvKx4-GhT0
   Singerssecret.com – How to sing better immediately

   Positivt:
   – Veldig bra opplegg for nybegynnere.
   – Virker godt planlagt og er godt gjennomført.

   Negativt:
   – Veldig dårlig lyd og film. Skurrer masse i bakgrunnen.
   – Kunne også gjerne demonstrert mer.

   3. 5 kriterier for en god instruksjonsvideo

   1 – En video burde ikke omfatte for store tema.
   2 – Snakk sakte og tydelig. Samt kort og presist.
   3 – Benytt deg av godt film og lydutstyr, dårlig lyd og bilde virker uprofesjonelt.
   4 – Planlegg nøye hva som skal sies, skriv gjerne manus (men ikke vær for opphengt i det)
   5 – Temaet som skal belyses bør trenge demonstrasjon for å filmes. Ellers mister man litt poenget med å filme det. Er kjedelig å bare høre på et slags foredrag når det kunne vært gjort spennende og mer lærerikt ved hjelp av demonstrasjon.

   Svar
 15. Rakel Paulsen

  Oppgave 1:
  Fem kriterier for å vurdere undervisningsvideoer

  «How to make educational videos»

  https://www.youtube.com/watch?v=qySegNxtiNg

  http://blog.mediamath.com/blog/technology/how-to-create-an-effective-educational-video/

  Undervisningsvideoer – fløyte

  https://www.youtube.com/watch?v=8vG1fYDoMMw

  Negativt: Videoen kunne benyttet seg mer av visuelle effekter/farger/illustrasjoner for å gjøre bildet mer interessant. Det visuelle bildet blir veldig monotont og uttrykksløst. 

  Postivt: Instruktøren snakker og illustrerer tydelig. Hun holder seg til det aktuelle temaet uten for mange uvesentlige poeng. Det er ikke for mye støy i lydbildet, og det er lett å høre og fokusere på hva som blir sagt av instruktøren. Omgivelsene i det visuelle bildet er også rene og uten for mange forstyrrende detaljer. 


  https://www.youtube.com/watch?v=G__MhC4UXO8

  Negativt: Instruktøren snakker fort og med et litt for avansert og utydelig språk for en video som er ment for nybegynnere. Han informerer veldig mye, istedetfor å være kort og konsis. Det er mye rot i bildet og instruktøren bruker et utydelig og rotete kroppsspråk (flakker med blikket, mye armer og unødvendige bevegelser)

  Positivt: Instruktøren kommer med konkrete øvelser, dvs at elevene kan gjøre øvelser sammen med instruktøren i løpet av videoen. Gjør elevene aktive og gir variasjon til videoen. Lyden i videoen er også tydelig, uten bakgrunnsstøy.

  Fem kriterier for å lage undervisningsvideo:

  1. Kort og konsist! For mye småprat og digresjoner gjør informasjonen uklar og rotetete.
  2. Unngå unødvendige detaljer og rot i bildet.
  3. Bruk mediet for det det er verdt! Legg til animasjoner eller effekter som kan være illustrerende og veiledende (men alt med måte!).
  4. God lyd er viktig. Bruk gode mikrofoner for å gjøre stemmen klar og tydelig. Bruk et rom uten bakgrunnsstøy.
  5. Husk at du skal formidle til et menneske – ikke en datamaskin! En monoton og uinspirert tale vekker lite oppmerksomhet hos andre mennesker. Det samme gjelder fremtredenen foran kameraet.  Svar
 16. Henrik Håland

  1.
  a) http://www.reelseo.com/edu-playbook/
  b) http://blog.mediamath.com/blog/technology/how-to-create-an-effective-educational-video/

  2.
  a) https://www.youtube.com/watch?v=et9hU7QMDYU

  Positivt: Videoen er veldig profesjonelt laget. Dette er ingen hjemmevideo der lyden er uklar eller bildekvaliteten er dårlig. I begynnelsen av videoen når han introduserer de forskjellige delene av trommesettet har han laget en «pause-knapp» hvor de som lurer på hva for eksempel en hihat er, kan trykke på pause og lese en liten informasjonsboks som dukker opp på skjermen. De som føler seg inneforstått med disse begrepene fra før, kan da bare se videre på filmen uten å miste interessen fordi Mr. Jared bruker for lang tid.
  Etterhvert som han begynner å snakke om musikkteorien og noteverdier, popper det opp visuelle bilder av det han snakker om. Lettere å forstå. Han bruker flere forskjellige kameravinkler når han demonstrerer grooven slik at man kan se bevegelsene både i armer og bein helt klart og tydelig.
  Han er engasjer når han snakker og prøver å være motiverende.

  Negativt: (Det er virkelig ikke så mye negativt å ta for seg i denne videoen. Brukeren for denne youtube-kanalen lever faktisk av disse trommevideoene og har sørget for at videoene han sine skal bli så lærerrike som mulige.)
  Han kunne kanskje fjernet et par deler fra trommesettet sitt så det ikke skulle bli så mange forstyrrende elementer (når han uansett bare skulle bruke skarp, basstromme og hihat). Jeg synes kanskje bagrunnen hans er litt snodig og får meg til å føle at han sitter i et greenroom. Kunne kanskje heller bare hatt en vanlig bagrunn fra et normalt øvingslokale eller noe.

  b) https://www.youtube.com/watch?v=CvsFEsXakwo

  Positivt: Kommer relativt raskt i gang med undervisningen. God bildekvalitet og lyd. Snakker tydelig og verken for fort eller sakte. Videoen har fin lengde og holder det interessant hele veien (for de som er i dette begynnerstadiget da…)

  Negativt: Det blir litt for mange skifter av kameravinkler mens han snakker og prøver å instudere grooven. Det blir bare forstyrrende. I tillegg er det en utrolig irriterende låt i bakgrunnen hele tiden mens han snakker. Den er bare i veien for min del.

  3. Fem kriterier for undervisningsvideoer:
  a) Kom raskt til poenget. Hvis det tar for lang tid før «noe skjer» i videoen blir folk utolmodige og bytter til en annen video. Det er utallige videoer for folk å velge av så det gjelder å gjøre seg interessant fra starten av.
  b) Bruk minst mulig tid på snakking og forklaring og mest mulig tid på spilling og demonstrering.
  c) Bilde og lyd er viktig. Når det kommer til å spille inn instrumenter (og da spesielt et instrument som trommer så lager mye lyd) er det fint å ha noe annet en bare lyden fra en iphone når man lager en video. Trenger kanskje ikke mikke opp hele trommesette men noe enkelt som gjør at man kan skru litt grei lyd på det.
  d) Hold videoen så kort og konsis som mulig. Jeg tenker at dette ihvertfall er viktig i begynner-fasen. Når man blir mer erfaren (og eldre?) har man større tolmodighet og kan da sitte lenger og følge med på noen som snakker om mer snevre temaer.
  e) Kan man klare å inkuldere eleven i videoen selv om man ikke «ser hverandre»?

  Svar
 17. Astrid

  1. http://blog.mediamath.com/blog/technology/how-to-create-an-effective-educational-video/
  https://www.youtube.com/watch?v=lFL6k-qwUaE

  2. https://www.youtube.com/watch?v=iSs0dBjGpv4
  Positivt:
  – Fanger oppmerksomheten med en gang, og det er gøy å følge med på.
  -Siden dette var en video for nybegynnere syntes jeg det er positivt at hun først kjører en liten teoridel!
  -Det går fort fram, og det skjer alltid noe på videoen – dette gjør at man ikke kjeder seg eller mister konsentrasjonen!
  -Positivt at den skiller seg litt ut fra andre videoer med tegninger osv.

  Negativt:
  -Lyden blir ganske dårlig når hun skifter til å sitte foran kameraet ved pianoet.
  -Den blir litt lang. Hun kunne med fordel hatt den første delen med tegningene som EN film, og på neste film kunne hun flyttet det til pianoet.

  https://www.youtube.com/watch?v=EBG1hQ-Puqg
  Positivt:
  -Forklarer ting veldig nøye
  -Gjentar seg selv slik at man får repetisjon i løpet av filmen
  -Kjører forskjellige kameravinkler og bruker også tekst.
  Negativt:
  -Snakker for fort, og virker nesten litt aggressiv på starten.
  -Kameravinkelen er skrå og man ser ikke hele pianoet.
  -Dårlig bilde gjør at man bli ganske ufokusert på innholdet i filmen.

  Fem kriterier for undervisningsvideo
  1. Fang oppmerksomheten med fin layout og musikk helt fra starten! Førsteinntrykk gjør mye når folk sitter på nettet og har mange videoer og ta av. Det trenger ikke være mye, men litt feelgood er bra i en undervisningsvideo. Pass også på at du tilpasser det til målgruppen din! Vær inspirerende!
  2. Gi raskt rede på hva denne filmen kommer til å inneholde. «Først skal vi se på det», «deretter går vi videre med» og «vi avslutter med.. » osv. Da kan eleven/seeren vite hva han vil få ut av filmen.
  3. Forklar mye med få ord. Gjør det enkelt og greit, og gjerne ha en samtale med seeren, men pass på at det ikke blir mer snakking enn spilling.
  4. Lydbilde og lydkvalitet må være bra! Pass også på at det ikke er bakgrunnsstøy eller forstyrrende elementer i bildet.
  5. Ikke ha for lang video, og gjerne endre litt på hva som vises i bildet. Veksle mellom et notebilde, piano, hender, piano langt unna, ansiktet. Viktig å holde oppmersomheten.

  Svar
 18. Ane Bergliot Oftedal

  Om korleis å lage undervisningsvideoar:

  http://www.reelseo.com/edu-playbook/

  http://www.swap.ac.uk/docs/eltep_helpsheet4.pdf

  To videoar om å spele bass:
  “Berliner Philharmoniker Master Class – Double Bass”
  https://www.youtube.com/watch?v=OyouRYAq-tE

  Pluss:
  Lyd og bilete er bra, og det er fint filma.
  Han gir rikeleg med demonstrasjon, og balansen mellom prating og speling er god.
  Minus:
  Informasjonen er ikkje systematisk lagt opp, men kjem meir eller indre tilfeldig utover i videoen. Dette bidrar til at filmen ikkje har nokon tydeleg bodskap. Det heng også kanskje saman med at det er litt mykje ulik informasjon i ein video.

  “Andrew Anderson Teaches the Double Bass – Part 1”
  https://www.youtube.com/watch?v=gZ4ctFAe7r0

  Pluss:
  Det er tydeleg kva denne læraren vil formidle.
  Videoen er lagt opp på ein tydeleg og systematisk måte.
  Minus:
  Både lyd- og biletekvalitet er ganske dårleg, og det er såpass mykje støy i bakgrunnen at det er forstyrrande.
  Han brukar vel lang tid på introduksjon av seg sjølv, så det blir mykje tomprat i starten.

  Fem kriteriar for å vudere ein undervisningsvideo:
  – Treff videon den målgruppa den er meint å treffe?
  – Gir videoen ein passe mengde informasjon i eit tempo som det er lett å følge?
  – Er kvaliteten på lyd og bilete god nok ti at det ikkje er distraherande?
  – Vekker introduksjonen i videoen interesse?
  – Er videoen informativ?

  Svar
 19. Maren

  How to make educational videos:
  https://www.youtube.com/watch?v=lFL6k-qwUaE
  http://www.wikihow.com/Make-an-Educational-Video

  How to play saxophone:
  https://www.youtube.com/watch?v=zCQHnZ1cVwU
  Positivt: Videoen fremstår profesjonelt, og bildet er tydelig og klart. Ingen forstyrrende elementer i bakgrunnen, verken visuelt eller lyd.
  Instruktøren er rolig, og snakker veldig tydelig og klart. Det er lett å få med seg hva han sier, og alle elementer blir gjentatt, så det er lett å henge med.
  Negativt: Videoen er etter min mening alt for lang. Jeg tror eleven skal være voldsomt engasjert for å gidde å se hele uten å kjede seg.

  https://www.youtube.com/watch?v=gm8uxthkruk
  Positivt: Instruktøren er nøyaktig og gjentar elementene vi skal bruke for å lære låta. Etter hvert spiller han mer, noe som gjør det lettere å fange sammenhengen i låta.
  Negativt: Han er noe utydelig, og det kan være vanskelig å henge seg på. I tillegg synes jeg han snakker litt for mye. Jeg tror han fint kunne sagt det samme, bare med færre ord, og spilt mer.

  Fem kriterier for en undervisningsvideo:
  1) Mer spill, mindre snakk. Det er ikke nødvendig å snakke i mange minutter av gangen før en begynner å spille. Prøv å forklar ting enkelt, og med få ord.
  2) Snakk rolig og tydelig. Gjerne bruk bilder i språket som kan få eleven til å lettere forstå hva som skal gjøres, men vær bevisst på det som lærer, så det ikke blir noen misforståelser. Det er vanskeligere å rette opp i en video enn «live».
  3) Gjenta flere ganger. Start med korte deler, og legg på elementer etter hvert.
  4) Snakk til elevene. Prøv å ha det samme engasjementet foran kameraet, som du forhåpentligvis har når elevene dine faktisk er der. Det vil være mye morsommere å følge med!
  5) Tenk på hvordan seerne vil oppfatte videoen. Ha en ryddig bakgrunn og sørg for å få vekk eventuell bakgrunnstøy. Begge deler vil bare virke forstyrrende.

  Svar
 20. Simen Skrebergene

  How to make educational videos:
  https://www.youtube.com/watch?v=b0zCxB8hIac
  http://www.swap.ac.uk/docs/eltep_helpsheet4.pdf

  Hvordan å spille gitar:
  «ViewDo: How To Play Beginner Guitar Chords» https://www.youtube.com/watch?v=Lcmb4RplClQ – 10,751,474 visninger (08.09.15)
  Positivt: Fokusert innhold. Rett på spilling, ingen snakk.
  Negativt: Virker generelt utdatert (over 9 år gammel), ved dårlig kvalitet på video, innhold osv. Dårlig tab! Rart å ha en tablatur som er feil vei i forhold til resten av tablatur-verden. Litt rar fingersetning på akkorder.

  «5 Essential Strumming Patterns – Beginner Guitar Lessons» https://www.youtube.com/watch?v=hzC0orOGARw – 298,474 visninger (08.09.15)
  Positivt: Bra kvalitet på film og lyd. Bra visuelle elementer (tegninger). Bra innføring i strumming-teknikk. 
Negativt: Mye snakk, kunne videoen inneholder mer snakk enn spill, kunne lært like mye av å bare se og herme.

  Fem kriterier for vurdering av undervisningsvideo:
  Videoen bør være rett på sak, helst lite snakk.
  Fokus på innhold, lær bort en ting om gangen.
  Heller flere korte enn få lange videoer.
  Videoen bør være av profesjonell kvalitet, helst klar lyd og bilde. Dette innebærer lite støy, bra lys, ingen forstyrrende elementer osv.
  Vær så inspirerende som mulig. Spill kult!

  Svar
 21. Maja Bjørhei

  Hvordan lage en undervisningsvideo:

  https://www.youtube.com/watch?v=b0zCxB8hIac
  http://blog.mediamath.com/blog/technology/how-to-create-an-effective-educational-video/

  Hvordan spille klarinett:

  https://www.youtube.com/watch?v=KRcl0skINVU
  Positivt: Gir en fin og nokså nøye forklaring av de ulike delene og hvordan en skal sette sammen instrumentet. Snakker tydelig og er spesifikk. Videoen har også en fin lengde.

  Forbedringspotensial: Angående embouchure er instruktøren uklar. Nevner ikke at underleppen skal være over tennene eller at de øvrige fortennene skal være på munnstykket.

  https://www.youtube.com/watch?v=MAduzXL0ywc
  Positivt: En fin innføring i tungebruk på klarinett. Instruktøren viser god forståelse av instrumentet. Flott at hun viser så mye som hun gjør ved å spille selv, ikke minst å gjenta det et par ganger.

  Forbedringspotensial: Dårlig lyd- og billedkvalitet. Ettersom videoen baseres på å lytte til blant annet forskjellene mellom tunge og bindebue kunne bedret lydkvalitet hjulpet en elev til å forstå konseptet bedre.

  Frem kriterier for vurdering av undervisningsvideo:

  1. Vær konkret og spesifikk. Mange digresjoner og for avansert språk kan virke mot sin hensikt. Si det på en enkel måte, spesielt i en nybegynner-video

  2. Videoen må ikke være for lang. Få har tålmodighet til å se på en 30 minutters lang video om hvordan man skal spille klarinett. Del det opp i mindre videoer om ønskelig.

  3. Det du sier og det du gjør må stemme overens. Om du sier at slik skal det gjøres, men utfører det annerledes i videoen kan det føre til unødvendige misforståelser.

  4. Vær tilstede og vis engasjement. Om instruktøren på videoen virker ufokusert og ser ut som de kjeder seg minsker lysten til å ta til seg det som blir sagt og ikke minst lysten til å lære mer.

  5. Vær tydelig på hva du skal lære bort. Hvis tittelen sier ”Hvordan spille klarinett” men instruktøren kun viser hvordan du skal spille tre ulike grep er det misvisende og eleven vil måtte finne andre videoer.

  Svar
 22. Håkon Skjæret

  How to make educational videos:
  https://www.youtube.com/watch?v=AnHgcRccDmY
  http://www.kirstenwinkler.com/how-to-create-educational-videos-for-youtube/

  How to play the Triangle
  https://www.youtube.com/watch?v=1jYg28lY0pA

  Positivt: Videoen har enkel og fin layout. Instruktøren snakker tydelig og sakte, og har grunnkompetansen som behøves. Også positivt at han går gjennom ulike måter å spille på.

  Negativt: Videoen er for kort, og omfatter derfor et veldig snevert spekter av det å spille triangel. Trolig er han fra pop- og jazzsjangeren, da han i stor grad tar for seg det «rytmiske» triangelet. Jeg synes han burde utvidet antall måter å spille på, og vise flere sider av triangelet – når han først har laget en video om dette … Skulle også gjerne sett flere kameravinkler.

  Keyboard Percussion Lesson 1: The Grip & Stroke
  https://www.youtube.com/watch?v=GszY16mhaGI

  Positivt: Svært god videokvalitet, og fine plasseringer av kamera. Dette gjør det lett å se på. Instruktøren er nøye, men får likevel sagt de viktigste tingene på under 5 minutter.

  Negativt: Tidvis snakker snakker han litt for sakte, og jeg føler alltid at jeg ligger foran ham. Jeg finner én feil ved grepet, som motsier hans poeng om tilbakesprett på instrumentet. Utover dette er det ikke mye negativt å finne.

  – Kommer budskapet tydelig frem?
  – Er videoen bra redigert og produsert? (med tanke på kameravinkler, lyd- og bildekvalitet)
  – Holder instruktøren seg til temaet, eller spores det ofte av med digresjoner?
  – Er videoen kort nok, men likevel inneholder det mest elementære?
  – Tilrettelagt for målgruppen?

  Svar
 23. Hanna Nydal

  Oppgave 1: Fem kriterier for å vurdere undervisningsvideoer

  Linker: «How to make educational videos»:
  http://www.reelseo.com/edu-playbook/
  http://blog.mediamath.com/blog/technology/how-to-create-an-effective-educational-video/

  Undervisningsvideoer: SANG

  – How to Release Tension from Your Throat | Singing Lessons –
  https://www.youtube.com/watch?v=wBHNnL6pAW0
  Positivt:
  1. Sentralt tema. Hun demonstrerer et par logiske og gode metoder for å løse opp spenning, og formulerer seg tydelig.
  2. God kvalitet på bilde og lyd, ingen forstyrrende elementer i rommet, og godt klippet med to kameravinkler.
  Negativt:
  Hun bruker hendene mye, ganske unødvendig, når hun snakker. Hun kunne ha demonstrert lyd og opplevelse av spenning i halsen i større grad. Da ville forskjellen på spent og avspent lyd komme frem bedre.

  – How to scat a minor blues with Sheila Jordan –
  https://www.youtube.com/watch?v=Kaxxu44V-jc
  Denne videoen er nok en slags reklame for undervisningsopplegget Judy Niemack har utviklet, og bærer noe preg av dette.
  Positivt:
  1. Et godt sted å starte med improvisasjon (her: scat), å ”trade” med en proff jazz-sanger, selv om det er på plate. Positivt at innspillingen de synger med bruker korte fraser, som det går an å hente inspirasjon fra.
  2. Det er fint med demonstrasjon av studentene. Det er god lyd og en ganske realistisk setting.
  Negativt:
  Det blir ikke forklart noe grunnleggende ved scat-sang, og demonstrasjonene er litt for avanserte hvis man vinkler dette mot nybegynnere. I tillegg er bildet litt rotete, og det snakkes mer om hvor flott det er å ha med Sheila Jordan, enn om hvordan man kan lære å scatte.

  Fem kriterier for vurdering av undervisningsvideoer:

  1. Hvordan er bilde- og lydkvalitet? Er det ryddig? Flere kameravinkler? Naturlig klipping?
  2. Virker innholdet og formidler troverdig?
  3. Hvordan blir innholdet formidlet? Er det forståelig og hensiktsmessig laget innenfor det tidsrom og format videoene opererer etter? Hvordan bruker formidler mulighetene som ligger i formatet?
  4. Finnes det forstyrrende elementer som kan hindre læringsutbyttet?
  5. Hvordan henger tittel og beskrivelse av videoen sammen med det faktiske innholdet?

  Svar
 24. Agnes

  How to make educational videos:

  https://www.youtube.com/watch?v=b0zCxB8hIac
  https://www.youtube.com/watch?v=lFL6k-qwUaE

  How to trumpet-videoer:

  How to play trumpet lesson #5 songs ( https://www.youtube.com/watch?v=aO0_qjQkYOM ):

  Bra: – Begynner i et rolig tempo med en sang med bare tre grep. Sangen er også en kjent melodi. Dette gjør at det er lettere å henge seg på.
  – Notene og grepene kommer opp på skjermen, slik at men lærer å lese noter samtidig som man spiller. Hvis man er usikker bidrar dette også til at man henger med.
  Negativt: – Personen som instruerer snakker ganske fort, og dette gjør det litt vanskelig å følge.

  Trumpet lessons, Reinhold Friedrich, Improve your trumpet technique ( https://www.youtube.com/watch?v=IH9PyK3bVr4 ):
  Bra: -Videoen har god lyd, og man hører tydelig hva som blir sagt
  – Friedrich gir gode og velbegrunnede forklaringer på det han gjør, og viser slik at det er lett å følge

  Negativt: – Videoen er ganske kort, og man hadde fått er ut av den hadde den vært lengre.

  Fem kriterier for en undervisningsvideo:
  – Faktorer som kan virke forstyrrende bør være på et absolutt minimum(støy, dårlig lys, dårlig lyd, etc.)
  – Forklaring bør gå trinnvis og være enkle. Ikke hopp over noen trinn uansett hvor basic de måtte virke!
  – Videoen bør ikke være for lang og bør ikke inneholde for mye tørrprat.
  – Det bør ikke være for mye info i en video.
  – Snakk klart og tydelig, og ikke bruk et for vanskelig språk. Å bruke avansert fagspråk kan virke mot sin hensikt.

  Svar
 25. Bjørnar Øksenvåg

  How to make:
  http://www.reelseo.com/edu-playbook/
  https://www.youtube.com/watch?v=b0zCxB8hIac

  Hvordan synge-videoer:
  https://www.youtube.com/watch?v=_cZQlZln-ms
  Negativt: Dårlig lydkvalitet: skarp, ubehagelig skurring i venstre øre og konstant bakgrunnsstøy. Instruktøren går i tillegg veldig raskt fram, prøver å oppsummere veldig mye på veldig kort tid uten noen særlig kategorisering, noe som gjøre hele opplevelsen usammenhengende. Videoen oppleves som dårlig komponert.
  Positivt: Instruktøren framstår somrelativt kompetent i det han sier om å unngå anspenthet og i det å prøve å opprettholde en noe lav strupehodeposisjon. Videoen framstår profesjonelt rent visuelt, og er behagelig å se på.

  https://www.youtube.com/watch?v=MengvWW7lgw
  Negativt: Instruktøren demonstrerer pusteteknikker ganske hardt og aggressivt. Klangen han demonstrerer som ”den eneste ideelle” springer ut fra et klangideal med bakgrunn fra pop og rock, og vil være uegnet i en tradisjonell klassisk opplæring.
  Positivt: Instruktøren framviser en tydelig forståelse av sang og stemmebruk. Alt som blir sagt om støtte, spenninger og muskelbruk stemmer helt overens med sangopplæringen jeg har fått ved NMH og tidligere, samt min egen tolkning av sangfaget. Lyden er god, videoen er godt komponert, og alt som blir sagt oppleves som relevant og nødvendig. Behagelig og profesjonelt rent visuelt.

  Fem kriterier for vurdering av undervisningsvideo:
  1. Rettferdiggjør bruken av mediet
  Videoen må funke som video! Dersom det du forteller eller viser like godt kunne ha blitt skrevet ned eller fortalt uten bilde, så er det ingen grunn til å lage en video. Utnytter du deg av det visuelle? Er videoen redigert? Hvordan er lyd- og lyskvaliteten? Lyden i rommet? Bildekvaliteten?
  2. Komprimer innholdet
  De færreste av oss, spesielt barn, ønsker å se en 40 minutter lang video om noe som helst, også temaer som i utgangspunktet er interessante. Verre blir det hvis videoen i tillegg kunne ha formidlet alt på 10 minutter! Vurder redigering hvis du ikke har en naturlig flyt i prat og instruering, og skriv et godt manus! Ikke bare sett på et kamera og snakk i vei!
  3. Vær spesifikk
  Å lære og spille et instrument på et høyt nivå krever flere år med øving. Alle aspektene ved instrumentopplæring kan ikke oppsummeres i én video! Ikke lag «Hvordan spille trombone», eller ”Hvordan synge”, men heller «Pusteteknikk for trombone», «Mine første gitarakkorder», «Hvordan rengjøre klarinetten», ”Hva er støtte i sang?”. Opplæringsvideoer skal tilføre til undervisning, ikke erstatte den!
  4. Undervis foran kamera som du gjør foran en elev
  Med en gang man snakker til et kamera er det lett å glemme at man snakker direkte til et annet menneske. Du lager ikke nødvendigvis ”edutainment”, men dersom du ikke beholder engasjementet du har foran en elev når du lager instruksjonsvideo blir produktet uinspirert, og dørgende kjedelig.
  5. Unngå vage metaforer
  Instrumentlæring, og kanskje spesielt sang, er preget av metaforer og personlig forståelse av teknikk. Disse kan lett misforstås. For eksempel når man snakker om støtte i sang kan noen pedagoger finne på å si at ”det å bruke støtte minner om å gå på do”. Dette er ikke nødvendigvis feil, men kan gi et hav av forskjellige assosiasjoner og måter å ta metaforen i bruk på. Vær bevisst forskjellige tolkningsmuligheter.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.