Oppsett av lydkort i Cubase

En vanlig utfordring ved lydopptak med datamaskin er at lyden blir forsinket. Denne forsinkelsen kalles latency. Alle systemer har en viss forsinkelse, men hvis forsinkelsen blir liten nok legger vi ikke merke til den og kan leve med den. I denne leksjonen ser vi på hvordan kommunikasjonen mellom DAW (Digital Audio Workstation, f.eks. Cubase, Logic, Ableton) og lydkortet skjer og hvordan du best mulig kan sette opp dette i forhold til dine behov. Spesielt ser vi på hvordan man kan forholde seg til problematikken rundt forsinkelse og hvordan man setter opp lyttingen ved opptak. 

Bildene i denne artikkelen er fra Cubase 5. Funksjonalitet og utseende vil avvike hvis du benytter en annen DAW, men de aller aller fleste DAWs har samme prinsipper og funksjonalitet. Det ser bare annerledes ut.

Lydkort

De fleste moderne datamaskiner kan spille av og ta opp lyd. Lyden går via det vi kaller datamaskinens lydkort. Lydkortets oppgave er å transportere lyd inn og ut av datamaskinen. Lydkortet kan være er en komponent som sitter inni datamaskinen og kalles da et internt lydkort. Kontaktene til det internte lydkortet kan f.eks. se slik ut:

internt_lydkort.jpg

Kontaktene på bildet ovenfor er fra venstre mot høyre: tilkobling for mikrofon (rosa kontakt), tilkobling for lyd ut av datamaskinen (grønn kontakt , line out), tilkobling for lyd inn til datamaskinen (blå kontakt, line in).

Lydkortet kan også være en boks som er tilkoblet datamaskinen. Dette kalles et eksternt lydkort. Et eksternt lydkort kan f.eks. se slik ut:

ekstern-lydkort.gif

Kommunikasjonen mellom lydkortet og programvaren i datamaskina tar tid. Selv på den raskeste datamaskin vil det ta noen få millisekunder å flytte informasjonen mellom lydkortet og datamaskinen. I tillegg må vi legge til tiden som datamaskinen og programvaren bruker på å behandle informasjonen. Denne forsinkelsen kalles latency og kan f.eks. gjøre seg gjeldende ved at det tar noe tid fra du trykker ned tangenten på midikeyboardet til du hører lyden i høyttalerne. Forsinkelsen oppstår i denne situasjon vanligvis mellom DAWen og lydkortet, ikke mellom midikeyboardet og DAWen.  

Driver

Kommunikasjonen mellom DAW og lydkortet skjer via en driver. En driver er et lite program som styrer utførelsen av en spesifikk oppgave som f.eks. å skrive ut, skanne et dokument eller i vårt tilfelle: transportere lyd til og fra lydkortet. Driveren er linken mellom lydkortet og de øvrige komponentene i datamaskinenAll maskinvare trenger en driver for å kunne benyttes sammen med datamaskinen. Selv om du benytter datamaskinens interne lydkort er det en driver som styrer denne kommunikasjonen.

Enten ligger driveren klar i operativsystemet, slik at maskinvaren gjenkjennes når den koples til og riktig driver installeres automatisk, eller den må installeres av deg.

Drivere er ferskvare og den oppdateres stadig vekk. Når du skal ta i bruk et eksternt lydkort bør du derfor besøke produsentens hjemmeside og laste ned den nyeste versjonen av driveren. Driveren som følger med i boksen sammen med lydkortet har som regel brukt langt tid på å reise halve jorda rundt før du fikk kloa i dem, og den er derfor ofte eldre enn de du finner på nettet.

Les installasjonsveiledningen som fulgte med lydkortet og følg denne til punkt og prikke når driveren skal installeres. Hvis du laster ned driveren fra internet følger det som regel med en Read Me fil som beskriver installasjonsprosedyren. Ja, jeg vet at mange ser på det å lese bruksanvisninger som et nederlag, men tro meg. Du sparer mye tid og irritasjon på å gjøre det. Dette kan spare deg for mye tull og tøys! 

Velge driver

Etter at du har installert driveren og koblet til lydkortet må du velge den riktige driveren i DAW, slik at det opprettes kontakt mellom DAW og lydkortet. Noen lydkort kan bruke flere forskjellige drivere, men som regel er det en av driverne som fungerer til vårt bruk. De øvrige gir som oftest for mye forsinkelse av lyden.

Slik velger du driver i Cubase:

 1. Velg Devices – Devices Setup… 
 2. Velg VST Audio System i venstre kolonne
 3. Klikk i ASIO Driver feltet

  Her ser du hvilke drivere som er tilgjengelig på datamaskinen. Hos meg er det som du ser fire drivere. 
 4. Hvis du har et eksternt lydkort velger du driveren for dette lydkortet. Ofte heter driveren noe annet enn selve lydkortet, men vanligvis har driverens og lydkortets navn noen ord til felles. Hvis jeg f.eks. velger driveren som heter ASIO Fireface USB bruker Cubase lydkortet som heter RME Fireface UC
 5. Driveren som heter Generic Low Latency ASIO Driver er en universal driver for interne lydkort i operativsystemene Windows Vista og Windows 7. Denne driveren fungerer fint med interne lydkort og gir liten forsinkelse. Hvis du ikke har et eksternt lydkort og benytter operativsystemet Windows Vista eller Windows 7 bør du benytte denne driveren.

  Tilsvarende driver i operativsystemet OS X (Mac) heter Built-in Audio. Hvis du skal bruke mac’ens interne lydkort bruker du denne driveren. 
 6. Driveren som heter ASIO4All er en universaldriver for integrerte lydkort i alle versjoner av operativsystemet Windows. Denne driveren gir liten forsinkelse og er derfor godt egnet til vårt bruk. Hvis du f.eks. benytter det interne lydkortet og operativsystemet Windows bør du benytte denne driveren. 

  Driveren ligger imidlertid ikke i operativsystemet i utgangspunktet, men den er gratis og kan lastes ned fra  www.asio4all.com. Etter at du har lastet ned og installert driveren restarter du Cubase. Da skal driveren være tilgjengelig.
 7. Driveren som heter ASIO DirectX Full Duplex Driver er en universal driverfor integrerte lydkort i alle versjoner av operativsystemet Windows. Denne driveren gir så mye forsinkelse at den er ubrukelig hvis du skal jobbe med virtuelle instrumenter og lydopptak. Hvis du derimot kun skal spille av lyd og jobbe med lydredigering er den fullt brukbar.
   
 8. Velg driveren som passer til ditt lydkort og operativsystem.
  Bekreft deretter at du ønsker å skifte driver ved å klikke på Switch
 9. Lukk deretter Device Setup ved å klikke på OK nederst til høyre i vinduet.

Plages du med forsinkelse av lyden, såkalt Latency, er det mulig du også må justere Buffer Size.

Buffer Size

Se for deg informasjonen som strømmer mellom Cubase og lydkortet som en jevn strøm av 0`ere og 1`ere. Disse transporteres mellom Cubase og lydkortet (av driveren) som små pakker. Kanskje kan driveren best karakteriseres som et hypereffektivt postkontor? Hvis du benytter store pakker tar det nødvendigvis lengre tid før pakken er full av informasjon og sendes av gårde. Hvis du benytter små pakker blir pakkene raskere fylt opp før de må sendes av gårde. Disse pakkene er det vi kaller en buffer. Når du bruker store pakker, eller en stor buffer, går det lengre tid mellom hver forsendelse enn når du benytter små pakker (liten buffer). Store pakker gir med andre ord mer forsinkelse enn små pakker fordi driveren kan vente lengre før den må sende pakken av gårde.

Størrelsen på pakkene bestemmes av parametere Buffer Size. Jo større Buffer Size, desto mer forsinkelse. Denne forsinkelsen kalles Latency. Buffer Size og Latency henger sammen på følgende måte:
 

Stor Buffer Size = Stor Latency = Stor Forsinkelse
Liten Buffer Size = Liten Latency = Liten Forsinkelse


Så da er vel saken grei? Bruk liten Buffer Size (små pakker)! Tja.. riktig så enkelt er det dessverre ikke. Hvis du benytter små pakker får du jo flere pakker å sende, og desto flere pakker som må ekspederes, desto mer arbeid blir det. Jo mer arbeid, desto mer benytter du av datamaskinens regnekraft. Derfor, velger du for liten Buffer Size blir det rett og slett for mye å gjøre for datamaskinens prosessor og du får knitring og andre forstyrrelser på lyden. Så altså:

Stor Buffer Size = Stor Latency = Bruker mindre regnekraft
 
Liten Buffer Size = Liten Latency = Bruker mer regnekraft


Her er det den gylne middelvei som gjelder: Liten nok Buffer Size til at du unngå merkbar forsinkelse men, ikke så liten at prosessoren får problemer med å få unna alle pakkene. Her må du altså prøve deg frem og finne ut hvilken Buffer Size som passer ditt system. I praksis justerer du Buffer Size så lavt som mulig inntil du hører knitring og ulyder og setter den litt opp igjen.

Slik justerer du Buffer Size i Cubase (og trolig er det relativt likt i andre DAWs. Finn Preferences eller liknende i menyene, kanskje må du velge Audio og se etter Buffer Size ):

 1. Velg Devices – Devices Setup… 
 2. Velg driveren for lydkortet i venstre kolonne 
 3. Klikk på Control Panel knappen. (Det hender du må klikke 2 ganger før driverens kontrollpanel dukker opp)
 4. Kontrollpanelets utseende og parametere varierer fra driver til driver så dette vil kanskje se annerledes ut for din driver. Nedenfor ser du kontrollpanelet for Generic Low Latency ASIO Driver som finnes i operativsystemene Windows Vista og Windows 7.Buffer Size justeres med parameteret Buffer Size (kjempeoverraskelse!)Se etter et parameter som heter noe liknende i kontrollpanelet for din driver. Velg mindre Buffer Size for mindre Latency
   
 5. Lukk kontrollpanelet for driveren og lukk Device Setup ved å klikke på OK
 6. Sjekk forsinkelsen ved f.eks. å spille på et VSTinstrument. Er det fortsatt for mye forsinkelse prøver du med enda mindre Buffer Size. Får du knitring og andre ulyder har du nådd smertegrensa for hva ditt system fikser og må velge en større Buffer Size. Her må du eksperimenterer deg frem til den innstillingen som passer for ditt system.

Anvendelig latency

Avendelig forsinkelse eller latency er et høyst subjektivt begrep. Den situasjonen som er mest kritisk i forhold til latency er vokalopptak hvor vokalisten hører sin egen stemme via hodetelefoner. Ved latency på mer enn 5 millisekunder vil vokalisten oppleve utfasing med påfølgende fordreining eller forandring av klangkarakteren. Utfasingen kommer av at lyden i hodetelefonene er forsinket og når denne blandes med hodeklangen får man en phasereffekt på lyden. Selv om phasereffekt på vokalen kan være tøft er dette svært sjelden ønskelig, i hvert fall ikke under innspilling.

Når forsinkelsen (latencyen) er på mindre enn 5 millisekunder synes dette problemet å forsvinne. For eksempel har den mye brukte digitalmikseren Yamaha 02R 4,5 millisekunder latency og få, om noen, opplever det som et problem. Det mye benyttede opptakssystemet ProTools HD har en forsinkelse på ca. 3 millisekunder ved samplingsfrekvens på 44.1 kHz og det er det heller ingen som klager på. Med en topptrimmet og lynrask datamaskin og en supereffektiv driver for lydkortet kan man komme helt ned mot 2 millisekunder latency. 

Variere buffer size

Ved opptak av lyd og MIDI er det en forutsetning med liten forsinkelse, men når man f.eks. mikser eller redigerer ønsker man mest mulig regnekraft slik at man kan benytte flest mulig effekter og prosessorer. Lar dette seg kombinere? Ikke nødvendigvis, men hvis du jobber strukturert og med en oppgave ad gangen kan du sette opp datamaskinen slik at du utnytter ressursene best mulig i forhold til de oppgavene du jobber med.

 • Bruk liten buffersize i opptakssituasjoner. Dette gir liten forsinkelse, men du må muligens klare deg uten alle de heftigste effektene og prosessorene.  
   
 • Bruk større buffersize i mikse- og redigeringssituasjoner. Dette gir deg mer regnekraft til alle de festlige effektene, men lengre forsinkelse.

Release Driver

Enkelte drivere for lydkort er såkalte multi client. Det vil si at flere programmer kan bruke lydkortet samtidig. Det gjør at du f.eks. kan høre lyden fra nettleseren og DAW samtidig. Alle drivere er dessverre ikke multi client, så for å høre lyden fra flere programmer når må programmene frigjøre driveren når de ikke er i bruk, slik at et annet program kan benytte driveren. Driverne Generic Low Latency ASIO Driverog Asio4All er f.eks. ikke multi client, så hvis du benytter en av disse driverne i DAW må programmet frigjøre driveren for at du skal  høre lyden fra instruksjonsvideoer og annet i nettleseren.

Det gjør du slik:

 1. Velg Devices – Device Setup… og velg deretter – VST Audio System i venstre kolonne
   
 2. Aktiver Release ASIO Driver in Background, ved å klikke i boksen til venstre for Release ASIO Driver in Background
 3. Lukk Device Setup ved å klikke Apply og OK.

Release Driver when Application is in Background bør ikke aktiveres med mindre du absolutt trenger det. Hvis du f.eks. jobber med lydopptak og uheldigvis velger et annet program enn DAW midt i opptaket vil opptaket spoleres. Aktiver funksjonen ved behov og gjør det til en vane å deaktiver den når du jobber med musikkproduksjon og ikke har behov for å spille av lyd i flere programmer samtidig.

Lytting

Når du gjør lydopptak er det ofte hensiktmessig å lytte til lydkilden det gjøres opptak av i tillegg til de evt. eksisterende sporene. Hvis du f.eks. gjør vokalopptak vil du ofte høre både vokalen og akkompagnementet fra i hodetelefonene. Lyden fra sporene i kontrolleres av mikseren i DAWen , men lyden fra lydkilden det gjøres opptak av kan settes opp på to måter: lytting via DAW eller Direct Monitoring.

Lytting via DAW

Når du lytter via DAW går lyden fra lydkortets innganger, via DAW og til lydkortets utgang. De røde pilene på følgende figur viser signalgangen for lyden fra lydkilden.

Fordelen med dette er at du har full kontroll på lyttinga fra mikseren i DAW og at du kan bruke tonekontrollene og effektene ved opptak. Lytting via DAW forutsetter imidlertid at lyden er svært lite forsinket, ideelt sett under 5 millisekunder ved opptak av stemme og bruk av hodetelefoner.

Du kan se hvor stor forsinkelse du har i ditt system ved å velge Devices – Device Setup… og velge VST Audio System i venstre kolonne. Til venstre for Input Latency ser du hvor lang tid det tar fra lyden ankommer lydkortets inngang til den ankommer DAW. I mitt tilfelle er det 2.109 millisekunder.

Til høyre for Output Latency ser du hvor lang tid det tar å prosessere lyden i Cubase og sende den fra Cubase til lydkortets utgang. I mitt tilfelle tar dette 3.265 millisekunder.

Til sammen går det 5,374 millisekunder fra lyden ankommer lydkortets inngang til det forlater lydkortets utgang. Ideelt sett burde dette vært under 5 millisekunder, men mitt system makter rett og slett ikke mer. Med en datamaskin med en raskere prosessor og mer effektiv signalprosessering kunne jeg muligens kommet lavere. I praktisk bruk er imidlertid dette godt nok i alle situasjoner.

Lytting via Cubase ved opptak forutsetter en datamaskin med rask prosessor og effektiv signalprosessering og et lydkort med en svært effektiv driver.

Direct Monitoring

Når du lytter med Direct Monitoring går lyden fra lydkortets innganger rett til lydkortets utganger uten å gå veien om Cubase. De røde pilene på følgende figur viser signalgangen.

Fordelen med Direct Monitoring er at man unngår forsinkelse av lyden (latency). Eller rettere sagt, man får så liten forsinkelse at man ikke legger merke til den. Ulempen er at man ikke kan bruke tonekontrollene og effektene i DAW ved opptak, siden lyttinga jo ikke tar veien om DAW. Ikke alle lydkort har mulighet for Direct Monitoring. Sjekk i bruksanvisningen for ditt lydkort om kortet har denne muligheten.

Hvordan lyttinga styres når du bruker Direct Monitoring varierer fra lydkort til lydkort, men den styres som regel på en av følgende tre måter:

 1. Lyttinga styres fra en egen knott på lydkortet. Dette finner du ofte på en del rimelige lydkort.
  I dette tilfeller kontrollerer knotten volumet for lydkilden(e) som kommer inn på lydkortet. Lyden fra lydkilden(e) blandes med lyden fra Cubase slik at man f.eks. kan høre akkompagnementet mens man gjør opptak av vokalen. 
 2. Lyttinga styres fra en egen mikser for lydkortet. 
  Dette finner du ofte på lydkort i mellomsjiktet (ikke de billigste eller dyreste). 

  Enkelte lydkort har innebygde effekter som gjør at man kan legge til effekter når man bruker Direct Monitoring. Dette kalles ofte DSP som står for Digital Signal Prosessering. Dette gir ofte et mer komplisert og tungvint oppsett hvor man ofte må bruke to miksere. En mikser som styrer lyttingen for lydkildene som er tilkoblet lydkortets innganger (slik som mikseren på bildet ovenfor) i tillegg til mikseren i Cubase, som styrer lyden fra sporene i Cubase. 

   
 3. Lyttinga styres fra mikseren i Cubase. Lyttinga går forsatt kun via lydkortet (ikke via Cubase), men mikseren i Cubase blir en slags fjernkontroll for mikseren i lydkortet.   Når du flytter en av faderne i mikservinduet i Cubase følger på en måte faderen i lydkortets mikser med. Fordelen med dette er at du slipper å betjene to miksere, men man kan likevel ikke bruke tonekontrollene og effektene i Cubase. Denne muligheten finner du kun på noen få (ofte dyrere) lydkort og hvis ditt lydkort har denne funksjonaliteten kan den aktiveres ved å velge Devices – Device Setup… og velge driveren for ditt lydkort under VST Audio System i venstre kolonne. Teksten vil variere etter hva driveren for ditt lydkort heter. I mitt system heter driveren ASIO Fireface.

  Kryss av i boksen til venstre for Direct Monitoring
   

Hva skal man så velge? Lytting via DAW eller Direct Monitoring? Den ideelle løsningen er å bruke en en datamaskin og et lydkort som gir lav nok forsinkelse til at man kan lytte vi DAW. Da kan man styre all lytting fra mikseren i DAW og boltre seg med tonekontrollene og effektene også på den lyden man gjør opptak av. Hvis datamaskinen og lydkortet ikke gir lav nok forsinkelse bruker man Direct monitoring.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.