Månedlige arkiver: september 2015

Bruksbass

Ved Norges musikkhøgskole har alle som studerer bachelor i musikkpedagogoikk et emne som kalles «Støtteinstrument» eller «Utvidet musikerkompetanse». I dette emnet må alle lære seg å spille trommesett, el.bass, el.gitar og et melodiinstrument på et grunnleggende nivå. Emnet bereder grunnen for en bedre forståelse av samspill, instrumentenes tradisjonelle roller i samspill og at studentene evner å legge til rette for samspill på bandinstrumenter.

Les videre

Workshop med Anders Tveit: Improvisasjon og kreativ tenking rundt laptop som instrument

Anders Tveit

For studenter ved Live Electronics @ Norges musikkhøgskole
Onsdag 16. september kl 10-15, Musteklab (rom 03025)

En laptop er et åpent verktøy, full av kreativt potensial uten noen klanglige begrensinger. Selv om dette gir en enorm frihet til å utforske all mulig klanglig materiale er det i en utøvende situasjon allikevel viktig å lage begrensinger. Hva hvis disse begrensningene ligger i hvordan vi fysisk bruker laptopen som et instrument i seg selv?

Les videre

Oppgave: Fem kriterier for å vurdere undervisningsvideoer

Undervisningsvideoer er informasjonsformidling. Bruk av video i undervisningen kan frigjøre verdifull tid, slik at den tiden du (læreren) tilbringer sammen med eleven kan brukes til viktigere ting enn informasjonsformidling. For eksempel å musisere sammen, la eleven møte musikken, inspirere, oppmuntre, anerkjenne, se eleven, møte eleven og bli kjent med eleven.

Les videre