Månedlige arkiver: januar 2018

Balanse

Å mikse musikk og å skape et lydbilde handler blant annet om å skape balanse innenfor følgende tre områder:

  • stereobilde (panorering)
  • frekvensområde
  • lydnivå

Balanse i stereobildet handler om å plassere sporene eller lydkildene på den horisontale aksen i lydbildet, slik at lydbildet får en bredde og en balanse. For mye informasjon på en av sidene lydbildet skaper overvekt og ubalanse. Hvis du f.eks. legger sangsolist helt til venstre kan stereobildet bli skjevt og ubalansert.

Les videre

Visualisering

En tilnærmingsmåte til å designe lydbildet er å se for seg miksen som et tredimensjonalt lydlandskap:

  • Panorering (venstre – høyre) bestemmer plassering på den horisontale aksen
  • Lydnivå, romklang og tonekontroll for nær eller fjern plassering (avstand)
  • Plassering på den vertikale aksen bestemmes av det enkelte instruments frekvens innhold. Lave frekvenser tenkes plassert nederst og høye frekvenser øverst i lydbildet.

Bildet ovenfor er hentet fra boka The Art Of Mixing – A Visual Guide to Recording, Engeneering and Production av David Gibson. En av mange interessant bøker om miksing.