Månedlige arkiver: oktober 2020

Opptaksmetodikk og comping

Det finnes mange forskjellige musikere og vi må derfor kjenne flere måter å organisere en innspilling på for å kunne velge den mest hensiktsmessige tilnærmingen. I denne artikkelen presenteres noen tanker omkring opptaksmetodikk som forhåpentligvis kan bidra til en mer perspektivrik tenkning omkring opptaks- og produksjonsmetodikk. Vi skal også se nærmere på comping. Begrepet comping, (som benyttes i overskriften) kommer av det engelske ordet compile som betyr å samle (noen bruker også ordet composite som betyr sammensetning), og henspiller på at man setter sammen biter fra forskjellige tagninger til en perfekt versjon.

Les videre