Månedlige arkiver: november 2022

Instrumentalundervisning i nettmøte

For å undervise i nettmøte er det nødvendig å ha kunnskap både om de tekniske og didaktiske aspektene. Vi må vite hvordan vi bruker programmer og utstyr for å få godt nok bilde og god nok lyd, og vi må vite hvilke metoder vi kan bruke for å legge til rette for elevens læring. Denne teksten handler derfor både om bruk av teknologi og om pedagogiske strategier for instrumentalundervisning i nettmøte.

Les videre