Månedlige arkiver: november 2022

Instrumentalundervisning i nettmøte. Del 1: Didaktiske aspekter

For å undervise i nettmøte er det nødvendig å ha kunnskap både om de didaktiske og tekniske aspektene. Vi må vite hvilke metoder vi kan bruke for å legge til rette for elevens læring og hvordan vi bruker programmer og utstyr for å få godt nok bilde og god nok lyd.

Denne teksten handler om de didaktiske aspektene, dvs. hvordan planlegger og gjennomfører du instrumentalundervisning i nettmøte. Del 2, den om tekniske aspekter finner du her.

Les videre