Månedlige arkiver: februar 2023

Blandet vokal- og instrumentalundervisning

Blandet læring (på engelsk: blended learning) er en undervisningsmetode hvor elever både får tradisjonell undervisning i fysiske møter (ansikt til ansikt), samt tilgang til digitale læringsressurser i et digitalt læringsmiljø. Målet med blandet læring er å kombinere de beste aspektene ved tradisjonell undervisning med de mulighetene som digitale verktøy gir og innebærer både synkrone og asynkrone aktiviteter.

Les videre