Månedlige arkiver: november 2023

Instrumentalundervisning i nettmøte. Del 2: Tekniske aspekter

For å undervise i nettmøte er det nødvendig å ha kunnskap både om de didaktiske og tekniske aspektene. Vi må vite hvilke metoder vi kan bruke for å legge til rette for elevens læring og hvordan vi bruker programmer og utstyr for å få godt nok bilde og god nok lyd.

Denne teksten handler om de tekniske aspektene, dvs. hvordan bruker du utstyr, systemer og programvare når du underviser i nettmøte. Del 1, den om didaktisk aspekter finner du her.

Les videre