Forfatterarkiv: Bernt Isak Wærstad

Oppgave: Sampling og rytmisk konvolusjon

Gjør studio og/eller feltopptak av interssante lyder som kan danne grunnlaget for et samplebasert instrument i Ableton Live. Samplene kan både brukes til avspilling direkte og som en del av et Sampler/Simpler-oppsett. Bruk tid på å forberede samplene først (klipp til, rensk ut støy, evt. EQ og kompresjon). Utforsk også bruken av egne samples som impulsresponser i konvolusjonsklangen (se Rhythmic Convolution under). Det ferdige instrumentet skal brukes til en solo-fremførelse på timen 9.2

Les videre

Oppgave 7 – Instrumentrefleksjon

Alle skal holde et ca. 10 minutters innlegg hvor de presenterer en refleksjon over datamaskinen som musikkinstrument knyttet opp mot egne erfaringer. Du velger selv på hvilke du vil bruke i presentasjonen – lyd, bilde, video, improvisasjon, essay, spoken word, musikkteater – hva enn du måtte finne hensiktsmessig for å få frem dine refleksjoner.

Ta gjerne utgangspunkt i slidene og diskusjonen fra forrige time:

Ekspressivitet og kontrollintimitet