Forfatterarkiv: hakon

Instrumentalundervisning i nettmøte

For å undervise i nettmøte er det nødvendig å ha kunnskap både om de tekniske og didaktiske aspektene. Vi må vite hvordan vi bruker programmer og utstyr for å få godt nok bilde og god nok lyd, og vi må vite hvilke metoder vi kan bruke for å legge til rette for elevens læring. Denne teksten handler derfor både om bruk av teknologi og om pedagogiske strategier for instrumentalundervisning i nettmøte.

Les videre

Opptaksmetodikk og comping

Det finnes mange forskjellige musikere og vi må derfor kjenne flere måter å organisere en innspilling på for å kunne velge den mest hensiktsmessige tilnærmingen. I denne artikkelen presenteres noen tanker omkring opptaksmetodikk som forhåpentligvis kan bidra til en mer perspektivrik tenkning omkring opptaks- og produksjonsmetodikk. Vi skal også se nærmere på comping. Begrepet comping, (som benyttes i overskriften) kommer av det engelske ordet compile som betyr å samle (noen bruker også ordet composite som betyr sammensetning), og henspiller på at man setter sammen biter fra forskjellige tagninger til en perfekt versjon.

Les videre

Latency og Ableton Live

En vanlig utfordring når man behandler lyd med datamaskin er at lyden blir forsinket. Denne forsinkelsen kalles latency. Alle systemer har en viss forsinkelse, men hvis forsinkelsen blir liten nok legger vi ikke merke til den og kan leve med den. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan Ableton og lydkortet kommuniserer og hvordan du best mulig kan sette opp dette i forhold til dine behov.

Les videre

Mastering

Mastering er et viktig ledd i moderne musikkproduksjon og er etterhvert blitt omgitt av mye mystikk og snodige forestillinger. Noen mener å ha hørt om en fantastisk masteringteknikker som benytter spesialbygde signalprosessorer basert på eldgamle radiorør som ble reddet fra en forlist russisk ubåt… eller noe sånt. Og vi kjenner alle til hjemmestudioteknikeren med en datamaskin, et lydredigeringsprogram og et par plugins. Er det mulig å utføre slik magi med noe så trivielt som en datamaskin? Hva er egentlig mastering og hvordan gjør man det? I denne artikkelen skal vi se på hva mastering er og hva som kreves av utstyr, programvare, ferdigheter og kunnskaper.

Les videre

Tonekontroll / EQ

Hva gjør tonekontrollen? Vel, en vanlig volumkontroll demper eller forsterker hele signalet uten å påvirke klangkarakteren. Med andre ord, alle frekvenser heves eller dempes like mye. En tonekontroll forsterker eller demper deler av frekvensområdet. En diskantkontroll vil f.eks. forsterke eller dempe de høye frekvensenes volum, mens de øvrige frekvensene forblir uforandret.

Les videre