Forfatterarkiv: hakon

Instrumentalundervisning i nettmøte. Del 2: Tekniske aspekter

For å undervise i nettmøte er det nødvendig å ha kunnskap både om de didaktiske og tekniske aspektene. Vi må vite hvilke metoder vi kan bruke for å legge til rette for elevens læring og hvordan vi bruker programmer og utstyr for å få godt nok bilde og god nok lyd.

Denne teksten handler om de tekniske aspektene, dvs. hvordan bruker du utstyr, systemer og programvare når du underviser i nettmøte. Del 1, den om didaktisk aspekter finner du her.

Les videre

Blandet vokal- og instrumentalundervisning

Blandet læring (på engelsk: blended learning) er en undervisningsmetode hvor elever både får tradisjonell undervisning i fysiske møter (ansikt til ansikt), samt tilgang til digitale læringsressurser i et digitalt læringsmiljø. Målet med blandet læring er å kombinere de beste aspektene ved tradisjonell undervisning med de mulighetene som digitale verktøy gir og innebærer både synkrone og asynkrone aktiviteter.

Les videre

Instrumentalundervisning i nettmøte. Del 1: Didaktiske aspekter

For å undervise i nettmøte er det nødvendig å ha kunnskap både om de didaktiske og tekniske aspektene. Vi må vite hvilke metoder vi kan bruke for å legge til rette for elevens læring og hvordan vi bruker programmer og utstyr for å få godt nok bilde og god nok lyd.

Denne teksten handler om de didaktiske aspektene, dvs. hvordan planlegger og gjennomfører du instrumentalundervisning i nettmøte. Del 2, den om tekniske aspekter finner du her.

Les videre

Opptaksmetodikk og comping

Det finnes mange forskjellige musikere og vi må derfor kjenne flere måter å organisere en innspilling på for å kunne velge den mest hensiktsmessige tilnærmingen. I denne artikkelen presenteres noen tanker omkring opptaksmetodikk som forhåpentligvis kan bidra til en mer perspektivrik tenkning omkring opptaks- og produksjonsmetodikk. Vi skal også se nærmere på comping. Begrepet comping, (som benyttes i overskriften) kommer av det engelske ordet compile som betyr å samle (noen bruker også ordet composite som betyr sammensetning), og henspiller på at man setter sammen biter fra forskjellige tagninger til en perfekt versjon.

Les videre

The recording kit

This is a short introduction on how to use the recording kit at the Norwegian Academy of Music with your recording device (laptop, tablet or phone). Reading thru this document will save you valuable time and reduce problem potential greatly! Even experienced technicians may find it helpful to spend a few minutes reading this manual.  

Les videre