Blandet vokal- og instrumentalundervisning

Blandet læring (på engelsk: blended learning) er en undervisningsmetode hvor elever både får tradisjonell undervisning i fysiske møter (ansikt til ansikt), samt tilgang til digitale læringsressurser i et digitalt læringsmiljø. Målet med blandet læring er å kombinere de beste aspektene ved tradisjonell undervisning med de mulighetene som digitale verktøy gir og innebærer både synkrone og asynkrone aktiviteter.

I de fysiske møtene hjelper læreren eleven ved å forklare og sette enkelt deler, f.eks. isolerte ferdigheter eller kunnskapsbrokker i sammenheng, eller ved å organisere samhandling og felles læringsaktiviteter når det er gruppeundervisning. I det digitale læringsmiljøet gjør elevene øvelser og oppgaver i eget tempo, og der og da det passer eleven. Læringsaktivitetene legger til rette for informasjonsformidling og kunnskapstilegnelse og hjelper elevene med å forberede seg til og bedre mestre opplæringen som skjer ansikt til ansikt.

Blandet læring omtales noen ganger som hybrid læring, men siden begrepet hybrid benyttes i flere sammenhenger, f.eks. hybridmøter der deltakere deltar både fysisk og via internett, kan det oppstå misforståelser. Det er derfor viktig å presisere hva man legger i begrepet hybrid undervisning om man bruker det.

Blandet læring har flere fordeler, inkludert:

 • Personlig tilpasning: Digital teknologi gir muligheter for å tilpasse læringen til den enkelte elevs ferdigheter og lærebehov
 • Økt motivasjon: Bruk av digitale verktøy kan bidra til å øke elevenes motivasjon og interesse for læring.
 • Fleksibilitet: Elever har tilgang til det digitale læringsmiljøet når som helst og hvor som helst, noe som gir dem fleksibilitet i deres læringsprosess. Asynkron undervisning og dialog i det digitale læringsmiljøet innebærer økt fleksibilitet for elev og lærer.
 • Effektiv bruk av tiden: Elever kan bruke tiden mer effektivt ved å jobbe med de digitale læringsressursene utenfor undervisningsrommet, noe som frigjør mer tid til å sette søkelys på andre aspekter av undervisningen i de fysiske møtene, f.eks. mer tid til elevens musisering.
 • Samarbeid og fellesskap: Digitale verktøy gir muligheter for elever å samarbeide og arbeide sammen på en mer effektiv måte, noe som kan øke deres følelse av fellesskap og samhørighet.
 • Reduserte kostander og tidsbruk til reising.

Omvendt undervisning

Omvendt undervisning (engelsk: flipped classroom) er en undervisningsmetode der elever setter seg inn i fagstoffet i det digitale læringsmiljøet, gjerne gjennom elevaktive læringsformer, før de kommer til klassen. Dette gjør at de fysiske møtene kan brukes til mer aktiv læring, som problemløsning, diskusjoner og musisering, med læreren som en facilitator og veileder. Målet er å utnytte de fysiske møtene bedre og å engasjere elevene mer i læringsprosessen.

Noen av fordelene ved omvendt undervisning er:

 • Personlig læring: Elever kan lære i eget tempo og gjenta stoffet så ofte de trenger, noe som kan hjelpe dem å forstå konseptene bedre.
 • Aktiv læring: De fysiske møtene kan brukes til mer praktiske og interaktive aktiviteter, noe som kan engasjere elever og hjelpe dem å huske informasjonen bedre.
 • Forbedret lærer-elev interaksjon: Ved å frigjøre tid i de fysiske møtene får læreren bedre mulighet til å besvare spørsmål og gi tilbakemelding.
 • Økt elevansvar: Elever tar en mer aktiv rolle i egen læring ved å gjøre læringsaktiviteter i det digitale læringsmiljøet før de fysiske møtene.
 • Økt elevmotivasjon: Når det frigjøres tid på møtene til musisering og praktiske anvendelser av det de lærer, kan de bli mer motivert og engasjert.

Alt i alt har omvendt undervisning potensial til å forbedre læringsutbyttet og øke elevenes engasjement.

Følgende video handler om blandet læring og omvendt undervisning. Den er trolig lagd med utgangspunkt i klasseromsundervisning, ikke i vokal- og instrumentalundervisning. Stopp gjerne avspillingen underveis og oversett informasjonen til din praksishverdag. Spør deg selv hvordan det som presenteres i videoen kan forstås og anvendes i din undervisning.

Lærerrollen

Økt digitalisering og tilgang på informasjon har ført til endringer i lærerrollen på flere måter:

 • Fasilitator: Lærere fungerer nå oftere som fasilitator, som hjelper elever med å finne og bruke informasjon, heller enn å være den eneste kilden til informasjon.
 • Veileder: Lærere fungerer nå oftere som veiledere, som hjelper elever med å utvikle de ferdighetene de trenger for å lære på egenhånd, heller enn å bare formidle informasjon.
 • Samarbeid: Lærere samarbeider nå oftere med sine kolleger, både ansikt til ansikt og online, for å dele ressurser og beste praksis.
 • Personlig læring: Lærere kan nå tilpasse sin undervisning til å møte den enkelte elevs behov, ved å bruke teknologi til å følge med på elevfremskrittet og tilby tilpasset støtte.

Alt i alt har den økte digitaliseringen og tilgangen på informasjon ført til en endring i lærerrollen, fra å være den primære kilden til informasjon til å være en fasilitator og veileder for elevens utvikling.

Kilder: https://chat.openai.com/ 8. Februar 2023

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.