Kategoriarkiv: Live Electronics

Oppgave 7 – Instrumentrefleksjon

Alle skal holde et ca. 10 minutters innlegg hvor de presenterer en refleksjon over datamaskinen som musikkinstrument knyttet opp mot egne erfaringer. Du velger selv på hvilke du vil bruke i presentasjonen – lyd, bilde, video, improvisasjon, essay, spoken word, musikkteater – hva enn du måtte finne hensiktsmessig for å få frem dine refleksjoner.

Ta gjerne utgangspunkt i slidene og diskusjonen fra forrige time:

Ekspressivitet og kontrollintimitet