Kategoriarkiv: Oppgaver

Oppgave: Dramaturgi

Bruk et av verktøyene/programmene vi så nærmere på i timen og lag en komposisjon med følgende intensitetsutvikling/dramaturgi.

dramaturgi

Durata:  Mellom 1 og 2 minutter.

Miks ned til stereolydfil i MP3format og lever lydfila på Its learning som svar på oppgave: Dramaturgi.

Hvis du må konvertere (oversette) til MP3 format, bruk www.media.io .

Oppgave: Fem kriterier for å vurdere undervisningsvideoer

Undervisningsvideoer er informasjonsformidling. Bruk av video i undervisningen kan frigjøre verdifull tid, slik at den tiden du (læreren) tilbringer sammen med eleven kan brukes til viktigere ting enn informasjonsformidling. For eksempel å musisere sammen, la eleven møte musikken, inspirere, oppmuntre, anerkjenne, se eleven, møte eleven og bli kjent med eleven.

Les videre

Oppgave: Nettressurser om Live Electronic Music

Studer følgende artikkel: Wikipedia: Live Electronic Music  

Finn en relevant nettressurs (video, tekst eller annet) om personer, begreper eller fenomener som omtales i teksten om Live Electronic Music.

Skriv en kort begrunnelse (på ca. 400 tegn) for hvorfor denne lenken er relevant.

Lag en ny kommentar nedenfor og legg inn din lenke og besvarelse. Legg gjerne til lenker og ressurser fra nettet.

Leveringsfrist: Se undervisningsplanen