Instrumentalundervisning i nettmøte. Del 2: Tekniske aspekter

For å undervise i nettmøte er det nødvendig å ha kunnskap både om de didaktiske og tekniske aspektene. Vi må vite hvilke metoder vi kan bruke for å legge til rette for elevens læring og hvordan vi bruker programmer og utstyr for å få godt nok bilde og god nok lyd.

Denne teksten handler om de tekniske aspektene, dvs. hvordan bruker du utstyr, systemer og programvare når du underviser i nettmøte. Del 1, den om didaktisk aspekter finner du her.

Innhold

Hodetelefoner
Mikrofon
Lydkvalitet
Ekkokanselering
Bilde
Flere kamera
Virtuell bakgrunn
Skjermstørrelse
Internettilgang
Kilder

I denne teksten viser jeg til videokonferanseverktøyene Zoom og Microsoft Teams, men tipsene og rådene er relevante uavhengig av hvilket verktøy du bruker. Jeg har brukt Zoom versjon 5.12.8 og Teams versjon 1.5.00.31156. Om du benytter en annen versjon kan det hende funksjonene i programmet er organisert på andre måter.

Hodetelefoner

Hodetelefoner gir bedre lydkvalitet enn datamaskinens innebygde høyttalere, noe som gjør det lettere for deg å høre hva de andre i nettmøtet sier eller spiller. Bruk helst hodetelefoner som gjengir alle frekvensene i det hørbare frekvensområdet med likt lydnivå (linjer gjengivelse). Bluetooth forsinker lyden og kan redusere lydkvaliteten, så koble hodetelefonene til datamaskinen med ledning. Det er viktig at både lære og elev har gode lytteforhold og bruker hodetelefoner.

Mikrofon

En god mikrofon gjør det enklere for de andre å høre hva du sier og spiller eller synger. For god og tydelig lydgjengivelse bør du benytte en annen mikrofon enn datamaskinens innebygde. Det finnes mange slags mikrofoner du kan bruke, f.eks.:

 • Mikrofonen på hodetelefonene til din smarttelefon. Noen ganger gir disse helt OK lydkvalitet. Bluetooth forsinker lyden og kan redusere lydkvaliteten, så koble hodetelefonene til datamaskinen med ledning.
 • USB-mikrofon. Enkel og priseffektiv løsning som gir god lydkvalitet.
 • En bærbar lydopptaker som f.eks. Zoom H6, som kan kobles til datamaskinen og fungere som ekstern mikrofon.
 • Eksternt lydkort med mikrofon(er). Dyrere og mer komplekst, men gir flere muligheter, som f.eks. å bruke flere mikrofoner og å koble andre lydkilder som gitar, bass og keyboard til datamaskina og sende lyden fra disse inn i nettmøtet.  

Ved stor avstand mellom lydkilden og mikrofonen blir etterklangen i rommet tydeligere, noe som gjør det vanskeligere for de andre i nettmøtet å høre hva du sier og spiller. Plasser derfor mikrofonen nært lydkilden (stemmen og instrumentet) og plasser mikrofonen slik at eleven får riktig balanse mellom din stemme og ditt instrument. Unngå rom med mye etterklang.

For å finne en mikrofonplassering som gir en god og balansert gjengivelse av din stemme og ditt instrument kan du start et nettmøte kun for deg selv, gjør noen opptak i nettmøtet med ulike mikrofonplasseringer. Avslutt møtet slik at du får tilgang til opptakene, lytt og sammenlikn.

Lydkvalitet

Bruk gode hodetelefoner og sammenlikn følgende lytteeksempler.

Original Sound for Musicians

Standard Zoom Lyd

I utgangspunktet er dette samme lyd, men innstilingene i Zoom gjør at det oppstår flere ulikheter:

 • På lydklippet «Original Sound» er diskanten, det øvre frekvensområdet klarere, og vi får en åpnere, mer overtonerik klang.
 • På lydklippet «Standard Zoom Lyd» er det flere drop outs. Legg f.eks. merke til det korte avbruddet i lyd rett etter ansatsen.
 • Legg merke til hvor forskjellig etterklangen, eller sustainen i pianoklangen er i de to eksemplene. I det andre eksemplet, «Standard Zoom Lyd». kveles på en måte etterklangen, mens med «Original Sound» kan man høre akkorden i hele dens lengde.

Når du underviser i nettmøte er det viktig med god nok lyd. Om du bruker Zoom bør du aktivere «Original Sound».

Slik slår du på Original Sound på datamaskin (macOS og Windows):

 1. I Zoom-møtet, velg den lille pila til høyre for mikrofon-symbolet nede til venstre
 2. Velg Audio Settings
 3. Velg Original Sound for Musicians
 4. Lukk Settings vinduet
 5. I Zoom møtet: Velg Orginal Sound for Musicians: On oppe til venstre.

Slik slår du på Original Sound på iPad:

 1. I Zoom møtet, velg pila som peker til venstre i øvre venstre hjørne på skjermen.
 2. Velg More og Meetings
 3. Use Original Sound: On
 4. Velg Close øverst på skjermen
 5. Trykk på møteruta/bildet av deg selv eller de andre møtedeltakerne
 6. Velg More
 7. Velg Enable Original Sound

I Microsoft Teams finnes det en liknende funksjon som heter Musikk/Lydmodus med high fidelity, som du aktiverer slik:

 1. Velg Profilbildet eller initialene øverst til høyre
 2. Velg Administrer konto
 3. Velg Enheter
 4. Aktiver Nøyaktig gjengivelse av musikkmodus
 5. Lukk Innstillinger vinduet
 6. I Teams møtet: Velg Musikk på knapperaden øverst i møtevinduet

Alle møtedeltakere (både lærer og elev) bør benytte Original sound i Zoom eller Musikk/Lydmodus med high fidelity i Teams. Disse funksjonen krever større båndbredde, dvs. datamengden som sendes til og fra din datamaskin øker.

Ekkokanselering

Ekkokanselering forhindrer at lyden fra de de andre møtedeltakerne, som du hører fra høyttalere på din datamaskin, plukkes opp av din mikrofon og sendes tilbake til de øvrige møtedeltakerne. Vanligvis er ekkokansellering aktivert i Zoom, Teams og likende systemer. Om disse systemene ikke hadde ekkokanselering ville de øvrige møtedeltakerne høre et ekko av seg selv.

For best mulig lyd vil ekkokanselleringen vanligvis deaktiveres når du velger Original Sound i Zoom eller Musikk Mode i Teams. For å unngå ekko bør du derfor bruke hodetelefoner. Du finner innstillingene for ekkokansellering i Zoom og ekkoavlysning Teams sammen med de øvrige innstillingene, slik som forklart under overskriften lydkvalitet.

Om du velger å bruke høyttalere må du aktivere ekkokansellering.

Støyreduksjon

Vanligvis er støyreduksjon aktivert i Zoom og Teams. Det forhindrer at bakgrunnsstøy fra vifter, tasting på tastatur og annet filtreres bort og ikke forstyrrer de andre møtedeltakerne. Bakgrunnsstøy vil kunne forstyrre undervisningen eller gjøre det vanskeligere for eleven å høre hva du sier og spiller/synger.

For best mulig lyd bør imidlertid støyreduksjonen deaktiveres eller settes til laveste nivå. Du finner innstillingene for støyreduksjon i Zoom og ekkoavlysning Teams sammen med de øvrige innstillingene, slik som forklart under overskriften lydkvalitet. I Zoom finner du innstillingen for støyreduksjon ved å velge Zoom optimized audio og det anbefales at du setter den til Low (den kan ikke deaktiveres i Zoom).

Støyreduksjon i Zoom

Når du deaktiverer støyreduksjonen bør du være nøye med å forhindre bakgrunnsstøy og velge et rom der det er så stille som mulig.

Automatisk kontroll av lydnivå

Vanligvis vil Zoom og Teams redusere variasjonen i lydnivå (dynamikken), noe som bidrar til bedre taletydelighet. Dette kan også være fordelaktig i musikkundervisning, men det kan være tilfeller der det er bedre å slå av denne funksjonen og beholde variasjonen i lydnivå.

Du finner innstillingene for Automatically adjust microphone volume i Zoom og Juster mikrofonfølsomhet automatisk i Teams sammen med de øvrige innstillingene, slik som forklart under overskriften lydkvalitet.

Bilde

For best mulig bilde bruker du de samme prinsippene for plassering av kamera, bilde utsnitt og lys som når du gjør videoopttak.

 • Plasser kamera i øyehøyde. Om du bruker webkamera i laptop kan du plassere laptopens webcam i øyehøyde og benytte eksternt tastatur og mus/pekeplate.
 • Plasser deg slik at lyset, f.eks. fra vinduet eller andre lyskilder treffer ansiktet. Unngå baklys, f.eks. lyd fra vindu bak deg.
 • Velg et bildeutsnitt som gjør at du får vist det du ønsker å formidle. Husk at du kan bevege deg i forhold til kamera for å endre bildeutsnitt. Vurder om det er mest hensiktsmessig å stå eller sitte når du underviser i nettmøte.
 • Vinkle deg og instrumentet i forhold til kamera slik at du viser det du ønsker å vise.

Lærer må jobbe med elevens plassering i forhold til kamera. Målet er å finne en plassering og vinkel som gjør at lærer ser de bevegelsene som læreren må se for å kunne gi eleven konstruktive innspill til videre utvikling. Bør eleven stå eller sitte for at lærer skal få nødvendig visuell informasjon?

Flere kamera

Flere kamera gjør det mulig å vise flere ting samtidig, f.eks. bevegelser fra flere vinkler, eller nærbilde av flere ting. En enkel løsning for å få flere kamera er å delta (logg inn) i nettmøtet med flere enheter, f.eks. datamaskinen og telefonen. Med telefon på kamerastativ får du et ekstra kamera som du enkelt kan flytte slik at du får vist nærbilde av bestemte ting.

Det er også mulig å bruke programmer som mikser flere kamera til en bildestrøm som du kan vise i nettmøtet, f.eks. Open Broadcast Studio, som er gratis og fungerer på macOS og Windows.

Det er kan være bra å utforske disse mulighetene for å undersøke om det kan bidra til elevens læring. Samtidig vil flere kamera øke den tekniske kompleksiteten og det er nødvendig å tilegne seg kunnskap og trene for å oppøve den tryggheten som er nødvendig for å kunne bruke det på en effektiv og god måte i undervisningen. Læreren bør være så fortrolig med å bruke det at det ikke svekker hennes/hans oppmerksomhet på eleven.

Virtuell bakgrunn

Dersom du vil skjule omgivelsene kan du bruke en virtuell bakgrunn. Bakgrunnen skjuler alt bortsett fra personer hvilket innebærer at instrumenter og andre objekter og ting kan bli skjult. Det beste er derfor muligens å plassere seg slik at man ikke trenger en virtuell bakgrunn eller fjerne ting som ikke bør vises i bildet.

I Zoom velger du bakgrunn slik:

 1. Velg profilbildet eller initialene øverst til høyre og velg Settings
 2. Velg Background and Effects
 3. Velg en av bakgrunnene eller +tegnet for å laste opp et bilde som du ønsker å bruke som bakgrunn
 4. Du kan også velge Blur, som gjør bakgrunnen uklar
 5. Lukk Settings vinduet

I Teams velger du bakgrunn slik:

 1. Start et Teams møte
 2. I dialogen der du setter opp lyd og bilde før du går inn i møtet velger du Bakgrunnsfiltre
 3. Velg en av bakgrunnene eller +Legg til ny for å laste opp et bilde som du ønsker å bruke som bakgrunn
 4. Du kan også velge Uskarp bakgrunn, som gjør bakgrunnen uklar
 5. Lukk vinduet eller velg Bli med nå om du vil gå inn i møtet

Skjermstørrelse

Stor skjerm gjør det enklere å se de andre møtedeltakerne og holde konsentrasjonen på det som skjer i møtet. Når eleven viser deg et bestemt grep eller hvordan hun holder instrumentet er det viktig at du kan se dette på en god måte.  Stor skjerm gjør det lettere å kommunisere.

Du kan koble til en ekstern skjerm eller TV til en bærbar datamaskin for å få større skjerm.

For å møte blikket til de andre møtedeltakerne bør kameraet plasseres rett over skjermen. Om du benytter en ekstern skjerm er det derfor best å ha et eget webcamera på toppen av skjermen.

Unngå for all del å bruke telefon og andre små skjermer. Det er som å kommunisere gjennom et nøkkelhull og vil gjøre det vanskelig å følge med og forstå hva de andre i møtet kommuniserer.

Lærer bør oppfordre eleven til å benytte størst mulig skjerm, og hjelpe eleven med å finne løsninger som gjør at undervisningen fungerer best mulig.

Internettilgang

Om mulig bør du koble din datamaskin til internt med en kabel (Ethernet/ nettverkskabel) Det gir færre avbrudd, mindre forsinkelse og større overføringskapasitet (båndbredde). Om du ikke har mulighet til det bør du finne en plassering der datamaskinen har god kontakt med det trådløse nettverket (wifi). Du finner en indikator for dekning øverst på skjermen på en mac-datamaskin og nederst til høyre på oppgavelinja i Windows. Generelt sett er det bedre dekning nærmere den trådløse routeren. Det kan også endre dekningen å flytte litt på routeren og dens antenner.

Forsinkelsen som oppstår i et nettmøte har betydning for samhandling og kommunikasjon, og med lav og stabil forsinkelse fungerer inertaksjonen mellom deltakerne bedre. Du kan neppe få så lav forsinkelse at det er mulig å spille sammen med Zoom og Teams. Da må du benytte andre verktøy som f.eks. Sonobus, Jamulus eller JackTrip.

Kilder

Kruse, Harlos, Callahan & Herring (2013): Skype music lessons in the academy: Intersections of music education, applied music and technology

Lee (2021): The Pedagogical Strategies for Online Music Learning of Instrumental Lessons in Higher Education

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.