Om kvidal.no

Hei!

Håkon Kvidal

Håkon Kvidal

Her på kvidal.no publiserer jeg, Håkon Kvidal, det jeg måtte ha bruk for å bekjentgjøre for omverdenen. Mye er relatert til min undervisning, foredrags- og kursvirksomhet, og noe handler ikke om det i det hele tatt.

Håkon Kvidal er førstelektor i musikkteknologi ved Norges musikkhøgskole og leder for fagråd for musikkteknologi. Har har erfaring fra en rekke plateproduksjoner, både som utøver og produsent og er en mye benyttet kurs- og foredragsholder innen musikkteknologi. Hans forskningsområde er musikkteknologi og pedagogikk og han har bla. publisert:

Digitale verktøy i estetiske fag. Om viktigheten av å implementere hverdagsteknologi i kunstfagundervisningen på kunstfagenes egne premisser.

Undervisning i musikkteknologi – kasusstudier av to undervisningsfag.  Om undervisning i musikkteknologi ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norden

Å være digital i musikkfaget. Fra antologien Å være digitale i alle fag som ble utgitt av Universitetsforlaget 2009.

Håkon arbeider for tida med forskningsprosjektet Nettbrett i musikkundervisningen.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *